Han ska hjälpa regeringen ta fastare vårdgrepp

Lars Larsson/TT

Publicerad 2023-06-08

Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör för Myndigheten för Vård-och omsorgsanalys, ska leda den kommitté som ska förbereda mer makt för staten över vården.

Regeringen vill att staten ska ta över mer eller hela ansvaret för hälso- och sjukvården från regionerna. En generaldirektör, Jean-Luc af Geijerstam på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, ska hjälpa regeringen att bereda vägen för omvälvningen.

– Han har medicinsk bakgrund, han har arbetat i förvaltning och lett myndighet under en längre period, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) om att det blev af Geijerstam.

Han blir ordförande i den parlamentariska kommitté, med företrädare från alla riksdagspartier, som ska ta fram underlag till regeringen. Arbetet ska vara klart i juni 2025 och ska ge en bas för hur staten ska kunna ta ett större eller hela ansvaret för hälso- och sjukvården.

Syftet är att göra vården mer likvärdig och jämlik oavsett var den enskilde bor i landet. Kommittén ska inte lägga fram några lagförslag, det är en sak för regeringen senare.

Direktiven för arbetet presenterades för en vecka sedan.

”Det första steget på möjligheternas väg till mer nationellt styrd vård” sade KD-ledaren och vice statsministern Ebba Busch då om vad regeringen och framförallt Kristdemokraterna hoppas ska bli resultatet.

Jean-Luc Af Geijerstam har, som Acko Ankarberg beskriver det, ytterligare en erfarenhet som regeringen anser är viktig för kommittén.

– Han och myndigheten för vård-och omsorgsanalys har varit väldigt bra på att ständigt lyfta fram patienterna , att det på riktigt är personcentrerad vård och att det är utifrån det man ska bedöma vården.

Följ ämnen i artikeln