C-toppen: ”Livsutrymmet för elöverkänsliga försvinner”

Publicerad 2023-01-20

”Människor som upplever en problematik ska kunna göra en röntgenundersökning om de behöver”, säger Ulrike Heie (C).

”Livsutrymmet för elöverkänsliga försvinner”.

Boven är allt fler mobilmaster.

Nu vill Centertoppen se krafttag från regeringen.

Ulrike Heie är Centerpartiets 1:e vice gruppledare och ordförande för Studieförbundet Vuxenskolan. I en motion skriver hon att regeringen ska informera myndigheter om att elöverkänslighet är ett erkänt funktionshinder. Anledningen är att elöverkänsliga upplever att det är svårt att vara en del av samhället.

– Det är en upplevelse som människor har. Det blir allt färre sammanhang man kan befinna sig i och man blir inte tagen på allvar av olika samhällsfunktioner. Det här är inte första motionen jag skriver i ärendet. Det är en problematik som pågått under ganska lång tid, säger hon.

”Livsutrymmet försvinner”

Enligt Heie håller ”livsutrymmet för elöverkänsliga personer på att försvinna” när det byggs mobilmaster runt om i landet. ”Många tvingas flytta från sina hem” och ”andra måste sluta sina arbeten”. Attityden har hårdnat mot elöverkänsliga i vården i takt med att samhället ställer högre krav på mobiltäckning.

– Det är de människor jag pratat med upplever en problematik, sen kan man alltid fundera över, vad är många? Men det är ett antal. Det finns rapporter från Socialstyrelsen, men de siffrorna är ganska gamla.

Mindre wifi på sjukhusen

I dag saknar flera sjukhus ”strålningsfria” miljöer. Enligt Ulrika Heie gör det att elöverkänsliga inte kan söka vård. Flera ska ha bett om att wifi stängs av när de ska röntgas. Det ska gå att göra och ”har bekräftats i samtal med IT-tekniker”, skriver hon. Men sjukhuspersonalen har vägrat.

– Människor jag talat med upplever inte att de blir tagna på allvar av vården. Sen om du frågar efter rapporter som jag hänvisar till så finns det inte så mycket. Det handlar om att folk berättar om sina upplevelser.

Ulrike Heie är 1:e vice gruppledare för Centerpartiet.

Myndigheterna står handfallna

Myndigheterna står handfallna och bristen på vetenskapliga rapporter som bevisar diagnosen tas som ursäkt för att inte ta tag i problemet och hitta lösningar, skriver hon.

– Jag tänker att man står lite handfallen om man ger exemplet med röntgenundersökning och att en patient säger att det finns ett sätt att ordna det. Sedan säger en funktion på sjukhuset att man kan lösa det och en annan säger att det inte går.

Inte en diagnos

Elöverkänslighet är en funktionsnedsättning men inte en erkänd diagnos enligt Socialstyrelsen.

– Den enkla förklaringen är att man i den forskning som har gjorts inte kunnat påvisa ett samband mellan exponering för elektromagnetiska fält och de här symptomen. Det är är ingenting som Sverige bestämt sig för själva, utan vi följer WHO:s rekommendationer, sa Karin Flyckt, samordnare av funktionshinderfrågor på Socialstyrelsen till P4 Kalmar när frågan om speciella rum för elöverkänsliga på Kalmar sjukhus var på tapeten för två år sedan.

Socialstyrelsen säger att det inte finns bevis nog för att det ska vara en diagnos? Ska enskilda människors upplevelser trumfa det och sjukhusen anpassa sig?

– Det är en ganska stor fråga som man kan fundera över många gånger. Vad utgår vi ifrån i funktionsrättspolitik? Jag tycker att man ska ta på stort allvar det man upplever från funktionsrättsorganisationerna. Sen om man ska säga vad som ska trumfa vad är inte helt relevant i sammanhanget. Det viktiga är att vi tillgodoser människors behov av sjukvård, säger Ulrika Heie.

Du tycker inte att det här låter lite konspirationsteoretiskt?

– Nej. Det tycker jag inte. Jag har fått mycket positiv respons. Jag tänker att det är viktigt att fundera över hur vi bygger vårt samhälle. Att människor som upplever en problematik ska kunna göra en röntgenundersökning om de behöver.

Aftonbladet har kontaktat Centerpartiets pressavdelning, som svarar över mejl: ”Var och en av riksdagens ledamöter har rätt att motionera. I det här fallet delar inte Centerpartiet motionärens uppfattning i frågan och kommer således inte verka för det motionen föreslår”.

Utbildningsministern rasar

Utbildningsminister Mats Persson (L) rasar mot C-toppens motion. I ett mejl till Aftonbladet skriver han:

”Att sprida myter som går emot fakta och forskning tycker jag är helt galet. Särskilt riksdagsledamöter har ett stort ansvar att undvika att sprida osanningar. Jag ser mycket allvarligt på detta.”

Aftonbladet har sökt Socialstyrelsen. De har inte återkommit med svar.

Följ ämnen i artikeln