Irländarna röstar om "kvinnans plats i hemmet"

TT-AFP

Publicerad 2023-03-11

Irland håller en folkomröstning om att stryka föråldrade artiklar från landets författning. Bild från omröstningen om landets abortlagar 2018.

Ska kvinnor verkligen hålla sig borta från arbetslivet för att sköta hushållssysslor? Och ska sådana regler vara lagstadgade?

I Irland planeras en folkomröstning om att stryka föråldrade skrivningar ur landets grundlag.

Beskedet är en följd av rekommendationer från tidigare år om att göra sig av med ”otidsenliga referenser” i republikens författning, meddelar landets premiärminister Leo Varadkar.

Den irländska författningen innehåller i dag ett tillägg som beskriver att ”kvinnans plats är i hemmet” – där mödrar uppmanas att hålla sig borta från arbetslivet för att kunna sköta sina hushållssysslor.

”Kvinnor och flickor har under alltför lång tid burit en oproportionerligt stor börda vad gäller hushållsarbete. De har utsatts för diskriminering i hemmet och på arbetsplatsen, blivit objektifierade eller levt i skräck för att utsättas för våld i relationer eller baserat på sin könstillhörighet”, fastslår Varadkar.

Grundlagen från 1937 skrevs under en period då en puritansk form av katolicism praktiserades i Irland. I den aktuella lagtexten står det även att kvinnan, genom att hålla sig i hemmet, ”stöttar det allmännas bästa på ett sätt som annars inte skulle kunna uppnås”.

Irland har under de senaste åren tagit flera steg mot att förändra sin socialt konservativa författning. 2018 liberaliserades abortlagarna och 2015 blev det möjligt för samkönade par att gifta sig.

Planen är att folkomröstningen ska hållas i november, enligt den irländske premiärministern.