Nationalekonomer: ”Sverige sämre på integration än andra”

avJoakim Magnå

Publicerad:
Uppdaterad:

Reformera arbets- och bostadsmarknaderna för att förbättra integrationen i Sverige.

Det kräver Assar Lindbeck och Mats Persson på DN Debatt.

”Det är märkligt att ett land som visat sig så dåligt rustat att ta emot invandrare ändå har tagit emot långt fler än andra västländer”, skriver de båda nationalekonomerna.

Foto: TT
SFI-undervisning / Arkivbild

Nyckeln till god integration är att få invandrare i jobb – annars väntar ökade problem med utanförskap, social oro, etniska konflikter och främlingsfientlighet, skriver Assar Lindbeck och Mats Persson på DN Debatt.

Avståndet mellan antalet sysselsatta inrikes födda och utrikes födda har växt sedan 1980-talet. Även om det skett en förbättring sedan krisåren på 90-talet är integrationen i dag sämre än för 30 år sedan, enligt Assar Lindbeck och Mats Persson.

De betraktar det ökade avståndet som ”ett mått på bristande integration på arbetsmarknaden”.

Dessutom skriver de att Sverige har hanterat integrationen sämre än andra västländer.

Genomgripande strukturella reformer

Assar Lindbeck och Mats Persson ser två möjliga framtidsscenarier, enligt sin artikel på DN Debatt:

Genomgripande strukturella reformer av arbets- och bostadsmarknaderna i kombination med utbildningsinsatser, sysselsättningssubventioner samt restriktiv invandring.

Ingen reform av arbets- och bostadsmarknaderna. Men fortsatta ”traditionella åtgärder” som utbildningssatsningar, sysselsättningssubventioner och arbetsmarknadsprogram.

Assar Lindbeck och Mats Persson föredrar det första alternativet och sågar det andra som de kallar ”det gamla vanliga”.

”Sådana åtgärder har ju Sverige redan prövat i stor skala under många år utan större framgång när det gäller integrationen. Det är stor risk att Sverige trots detta väljer det senare scenariet.”

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM

Sverige