Rätt svar: Hit ska skräpet!

NYHETER

1: B Dricksglas, fönsterglas och andra glasföremål som inte är förpackningar ska lämnat på återvinningscentral. 

2: A Blandförpackningar ska lämnas på återvinningsstationen i behållaren för det material som förpackningen till största delen består av.

3: B Kastruller och allt annat metallskrot ska slängas på återvinningscentral.

4: D CD-skivor kan man slänga i soppåsen. De sorteras som brännbart material och kan därför slängas bland hushållssoporna.

5: A & B Mobilbatteriet ska slängas i närmaste batteriholk (finns på de flesta återvinningsstationer). Resten av telefonen sorteras som elavfall på återvinningscentralen.

6: C Glödlampor sorteras som miljöfarligt avfall och ska lämnas på miljöstationen. (Detsamma gäller lågenergilampor som innehåller en hel del kvicksilver.)

7: D T-shirten sorteras som brännbart och kan alltså slängas bland hushållssoporna. Men fullt fungerande kläder ska aldrig slängas. Ge bort, skänk till insamling eller sy om.

8: C Färgburken sorteras som farligt avfall och lämnas till miljöstation. Tomma burkar kan lämnas bland övriga förpackningar på närmaste återvinningsstation.

9: X Läkemedel får aldrig slängas bland hushållssopor eller dumpas på någon annan av de angivna platserna. Lämna till närmaste apotek.

10: B Plastleksaker sorteras som hårdplast på närmaste återvinningscentral. De får inte slängas bland förpackningarna på återvinningsstationen. Elektriska leksaker sorteras som elavfall på ÅVC.