LO:s helomvändning: öppnar för lägre löner

Publicerad 2017-03-06

LO föreslår utbildningsjobb för att bland annat hjälpa nyanlända till jobb.

Ordförande Karl Petter Thorwaldsson uppger att man accepterar lägre löner för de jobben.

Karl-Petter Thorwaldsson

– Det här är en helt ny modell för att minska tudelningen på arbetsmarknaden, säger Thorwaldsson på en presskonferens.

– Det här vänder upp och ned på hur vi ser på dem som är på väg in på arbetsmarknaden.

Tanken med utbildningsjobb är att arbetslösa utan gymnasieutbildning och ingen yrkeserfarenhet ska få börja jobba och vid sidan om skaffa sig rätt utbildning under tiden.

– Jobbet först. Man ska komma in på arbetsplatsen, börja jobba och sedan bygga upp sitt cv, säger Thorwaldsson på en presskonferens.

Lägre lön

Han påpekar att det i dag ställs så höga krav innan man får jobb, så att många aldrig kommer in på arbetsplatserna.

– Vi accepterar att detta sker med lägre löner, säger Thorwaldsson. Det är rimligt att arbetsgivaren får lägre kostnader.

Thorwaldsson passar dock på frågan om hur mycket lägre löner det kan handla om.

– Jag tänker inte nämna någon summa. Det får bli en förhandling med vår motpart, säger han.

Individens ansvar

LO-ordförande betonar att det är arbetsmarknadens parter som ska utforma anställningarna. Han hoppas att LO:s utspel ska få fart på de strandade förhandlingarna mellan arbetsmarknadens parter om nya anställningsformer för lågutbildade.

Utbildningarna för de som får utbildningsjobb ska samhället, främst kommunerna, stå för, enligt förslaget. Det ska handla om reguljär vuxenutbildning.

LO anser att det ska vara individen som ska ta ansvar för sin egen utbildning. Utbildningen kan komma att behöva ske även på helger och kvällar.

Det är inget konstigt om man läser svenska efter arbetstid för att kunna klara jobbet, säger Thorwaldsson.

Främst nyanlända

Han kan dock inte ge ett tydligt svar på om utbildningsjobben ska vara på heltid.

LO:s förslag gäller personer mellan 25 och 45 år, som saknar gymnasieutbildning. Man bedömer att målgruppen i dag omfattar omkring 50 000 personer. Många av dem är utrikesfödda.

Vi kommer att behöva de här personernas kunskap och kompetens, säger Thorwaldsson.Samtidigt säger vi nej till enkla jobb. Vi tror inte på det.

LO-ordförande betonar att den lägre lönenivån som utbildningsjobben skulle innebära, bara ska gälla tills att arbetstagarna nått samma kompetens som de andra på arbetsplatsen. Därefter ska vanliga kollektivavtalsnivåer gälla.

Krav på staten

Hur lång tid den längre lönenivån ska gälla kommer att variera från bransch till bransch, uppger Thorwaldsson.

För att LO ska vara beredd att ingå avtal om utbildningsjobb så ställer man krav på staten. Bland annat måste en obligatorisk grundskola för nyanlända som saknar fullgjord grundskola säkerställas. LO vill också att arbetsmarknadens parter ska få ökat inflytande över subventionerna inom arbetsmarknadspolitiken. Dessutom ska staten ställa upp med goda utbildningsmöjligheter och studiefinansiering.

Svenskt Näringslivs vd Carola Lemna säger i en kommentar att man å ena sidan välkomnar LO:s utspel.

– Det pågår redan diskussioner i många branscher om att skapa förutsättningar för utvidgade YA-jobb, vilket i praktiken är det LO föreslår. Det har bitvis gått trögt så vi välkomnar att LO:s ledning ställer sig bakom dessa. Alla förbund inom Svenskt Näringsliv är redo att medverka till att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden, säger hon.

Svenskt Näringsliv kritiska

Men man är samtidigt mycket kritiska till att LO inte är beredda att inkludera de som saknar grundskoleutbildning och att man fortfarande säger nej till enkla jobb.

Om inte facket är beredda att diskutera enkla jobb ser inte Svenskt Näringsliv någon poäng med fortsatta samtal på central nivå.

Lemne menar att de med låg utbildning som kommer till Sverige behöver komma i arbete så fort som möjligt.

– Återigen visar LO att de utesluter den grupp som allra mest behöver den här typen av reformer, dvs de som inte har en färdig grundskoleutbildning. Svenskt Näringsliv har vid upprepade tillfällen påpekat att det krävs mer för att dessa personer ska få en chans in på arbetsmarknaden. Det blev idag uppenbart att Ylva Johansson inte kan fortsätta gömma sig bakom parterna i denna fråga, eftersom LO saknar kraft och vilja att samla sig bakom verkningsfulla reformer för dem som behöver det allra mest.

TCO:s ordförnade Eva Nordmark säger att LO:s förslag är bra för de grupper som som står längst bort ifrån arbetsmarknaden.

– Förbättrade möjligheter att kombinera arbete och studier är något som TCO har förordat under en längre tid. När det gäller nyanlända är det också viktigt att komma ihåg att det ungefär vart fjärde har utbildning och erfarenhet av yrken där det råder brist. Den kompetensen måste tas tillvara genom till exempel snabbspåren, säger hon.

LÄS OCKSÅ:

FAKTA: Flest asylsökande från Syrien, Irak och Afghanistan – så många får stanna