”Mycket ovanligt att allmänheten drabbas av skottlossning”

NYHETER

Årets andra dödsskjutning i Malmö inträffade på torsdagskvällen.

Än vet polisen inte vad som ligger bakom.

– Vi vet vare sig att det är gängrelaterat eller att det inte är det, säger Stefan Sinteus, polismästare i Malmö.

1 av 2 | Foto: Krister Hansson
Stefan Sintéus, polismästare i Malmö.

Redan före torsdagskvällens dödsskjutning hade Malmö-polisen kallat in extra resurser för att komma till rätta med våldet i staden.

– Vi har ett 50-tal poliser från region Syd som jobbar hos oss och dessutom ytterligare nationell förstärkning.

Skjutningarna i Malmö handlar nästan uteslutande om kriminella gäng.

– Vi ser tydligt en maktförskjutning där yngre män födda 93, 94 och 95 söker utöka sin makt i Malmö. Vi ser en större respektlöshet och det handlar inte enbart om kriminella uppgörelser om narkotika eller vapen. Det kan räcka med en knuff på ett disco eller kärleksbekymmer för att man ska skjuta varandra.

Vet vilka som ligger bakom

Stefan Sinteus är noga med att påpeka att han inte pratar om dödsskjutningen i Rosengård under torsdagen.

– Det handlar om ett tiotal grupperingar av förhärdat kriminella som inte har någon önskan om att bryta sin livsstil som ger dem ekonomiska fördelar.

Svårigheten för polisen att utreda brotten fram till fällande dom är att ingen vill vittna eftersom det kan innebära allvarliga repressalier.

– Vi har en god bild över vilka som ligger bakom de olika brotten men det är inte många som berättar för polisen. Det här tar väldigt stora resurser i anspråk.

Enligt Stefan Sinteus är det mycket ovanligt att allmänheten drabbas av det kriminella våldet.

– Det är i princip alltid kriminella som attackerar kriminella. Att utomstående skulle utsättas för det här våldet förekommer nästan aldrig.

ARTIKELN HANDLAR OM

Malmö

Rosengård