Halva Sverige har övervikt eller fetma

NYHETER

51 procent av svenskarna i åldrarna 16–84 år är överviktiga eller feta, visar Folkhälsomyndighetens årsrapport för 2016.

Där framgår också att skillnaderna i hälsa mellan personer som har hög och låg utbildningsnivå fortsätter att vara stora.

Skillnaderna i hälsa bidrar till att personer med låg utbildning lever kortare liv, trots att mycket av ohälsan går att förebygga och åtgärda.

I rapporten finns även tecken på att den psykiska ohälsan ökar, speciellt bland unga och människor som endast har förgymnasial utbildning.

"En god och jämlik hälsa är en grundförutsättning för samhällets utveckling. Vår rapport visar att det behövs fortsatt kraftfulla satsningar på folkhälsan i Sverige och arbetet måste bli en viktig del i all samhällsplanering", säger generaldirektören Johan Carlson i ett pressmeddelande.

”Flera riskfaktorer”

Drygt hälften av befolkningen i åldern 16–84 år har även övervikt eller fetma.

– För fysisk hälsa ser vi att flera riskfaktorer ökar, som övervikt och fetma, och allt fler uppger att de har högt blodtryck, säger Fatima Azerkan, utredare på Folkhälsomyndigheten som har lett arbetet med rapporten.

Sett ur ett globalt perspektiv är dock folkhälsan i Sverige god visar rapporten då dödligheten minskar i både hjärt-kärlsjukdom och i de fyra vanligaste cancerformerna, förutom lungcancer för kvinnor.

Även andelen människor som riskkonsumerar alkohol och som röker tobak dagligen minskar också, visar rapporten.

ARTIKELN HANDLAR OM