Aftonbladet granskar förlossningsvården

Kolla ditt sjukhus – så ser det ut

Andel kejsarsnitt i procent av förlossningarna per sjukhus 2015

avMary Mårtensson

Foto: Oceandigital / GETTY IMAGES / ISTOCKPHOTO
Ett kejsarsnitt ska precis påbörjas.

Källa: Medicinska födelseregistret, Socialstyrelsen (2015 års siffror)