Kyrkfackets nya mediestrategi: Väljer nu att avstå från att medverka

Så har förbundet försvarat ledningens lyx, uteslutande av kritiker och mörkandet av ekonomin

KyrkA:s ordförande Bror Holm har vägrat att ställa upp på intervju och förbundsdirektör Vibeke Hammarström har ställt upp på en telefonintervju.

Förbundet har vid flera tillfällen fått skriftliga frågor – där de flera gånger undvikit att svara rakt och även lämnat felaktiga uppgifter.

“Kyrkans Akademikerförbund väljer nu att avstå från att medverka i Aftonbladet”, skriver ledningen i sitt senaste mejl där de duckar en rad nya frågor.

Aftonbladets granskning av KyrkA har pågått i närmare tre månader.

Efter en telefonintervjun med förbundsdirektören Vibeke Hammarström, i slutet av november förra året, har varken hon eller Bror Holm ställt upp på en intervju.

Slutar svara

Förbundet har istället valt att besvara alla frågor skriftligen via mejl, men i slutet av februari valde KyrkA att sluta även med det.

Nya frågor

Aftonbladet ställde då ytterligare frågor kring förbundets misstanke om buggning, om Vibeke Hammarströms ändrade titel och löneförhöjning, om krogbesök, om hotellövernattningar, inköp till förbundskontoret och om varför ledningen har stoppat stiftkretsarna från att svara på frågor från Aftonbladet.

Kyrkans Akademikerförbund har under tre månaders tid svarat på cirka 200 frågor från Aftonbladet. Flera av frågorna är av återkommande karaktär. Svaren på Aftonbladets frågor finns publicerade på vår hemsida för att våra medlemmar ska ha möjlighet att läsa vad vi har svarat Aftonbladet. Kyrkans Akademikerförbund väljer nu att avstå från att medverka i Aftonbladet”, skrev förbundet.

Lämnat fel uppgifter

I sina tidigare svar har förbundet flera gånger undvikit att svara rakt på frågorna – och även lämna felaktiga uppgifter.

Aftonbladet avslöjade tidigare hur förbundsdirektören Vibeke Hammarström valde att lägga medlemspengar på dyra viner till Östermalmskontorets “vinförråd”.

“Endast italienska viner cirka 2-300 kronor. Ta det antal du orkar bära”, skrev Hammarström i ett mejl i år där en medarbetare beordrades att gå till Systembolaget.

Tvingades backa

När Aftonbladet ställde frågor om vininköpen svarade Hammarström:

”Prisuppgifterna från Aftonbladet stämmer inte, de är för höga”.

Men efter att Aftonbladet publicerade Hammarströms mejl så lämnade förbundet en ny version.

”Till olika evenemang kan köpas viner för upp till 300 kronor flaskan”.

Svarar inte rakt

På grund av Aftonbladets granskning har KyrkA infört en nolltolerans mot alkohol och ska även genomföra en så kallad ”anseenderevision”.

Men det är inget vedertaget begrepp enligt revisionsbyrån Ernst & Young som ska göra revisionen.

Och på Revisorsinspektionen har man inte hört talas om begreppet.

”Förbundsstyrelsen har beslutat att det ska göras en anseenderevision och anlitar den oberoende revisionsbyrån Ernst & Young för detta ändamål. Anseenderevision ska inte förväxlas med den ordinarie årliga revisionen som under många år genomförts av Ernst & Young, oberoende auktoriserad revisionsbyrå samt två av Kyrkans Akademikerförbunds fullmäktige utsedda revisorer som granskar verksamheten. Revisionen kommer att granska hela Kyrkans Akademikerförbund vilket inbegriper kvitton från alla anställda”, uppger förbundet.

Hotade till tystnad

KyrkA uteslöt nyligen prästen Anna Carin Gabelic, som ville ha en oberoende granskning av förbundet.

Enligt Gabelic ska förbundet ha velat förhöra henne om eventuella kontakter med journalister.

I ett uttalande från Anna-Carin Gabelic ska förbundet genom en advokat ha kallat henne till ett “förhör”, där det ska ställas frågor om vilka kontakter Gabelic har haft med media och vad som i så fall har sagts. Vad är förbundets kommentar?

”Förbundsstyrelsen och förbundsledningen arbetar gemensamt och konstant med att skapa klarhet kring de frågor som under den senaste tiden väckts bland annat via media. Syftet med detta är att kunna ge korrekt information till förbundets medlemmar. Förbundet har i detta arbete juridisk hjälp i form av advokat som har träffat förbundsstyrelsens ledamöter. Som ett led i detta arbete kallades även Anna-Carin Gabelic, som då var förbundsstyrelseledamot, och som vid upprepade tillfällen tidigare sagt sig vara villig till att bidra till detta”, skriver KyrkA i en kommentar.

Varför har Anna-Carin Gabelic uteslutits från förbundet?

”Om styrelseledamot bryter mot de skyldigheter som enligt Handelsbalken följer med sysslomannauppdraget och/eller det etikkontrakt som varje förtroendevald har undertecknat samt om medlem bryter mot förbundets stadgar föreligger grund för uteslutning”.

Vibeke Hammarström vill inte kommentera

KyrkA:s förbundsjurist som slog larm om ledningens slöseri sparkades och uppmanades samtidigt att skriva på ett avtal där han erbjöds 612 000 kronor för att ta tillbaka sina anklagelser. Han skulle enligt avtalet också förbjudas att polisanmäla misstänkta brott inom förbundet.

Vibeke Hammarström har varit mycket fåordig när hon fått frågor om det aktuella avtalet:

”Angående utdraget ur det avtalsförslag som Aftonbladet har publicerat så kommenterar förbundsdirektören inte detta vidare, varken avtalet eller den enskilda individ det gäller, då det är ett pågående personalärende. Vi följer praxis att inte lämna ut eller kommentera avtal. ”

Under 2016 uteslöts en ersättare i förbundsstyrelsen som ville ha en bredare diskussion om att förbundet skulle bilda ett aktiebolag. Varför uteslöts personen och varför var förbundet inte öppna för en bredare diskussion?

”Samtliga som deltog eller var förtroendevalda vid det tillfället bör respektera den tystnadsplikt som åligger en syssloman. Det inbegriper nuvarande förbundsstyrelsen varför det inte är förenligt med uppdraget att sprida information om den medlemmen”.

Även enskilda förtroendevalda som var kritiska till köpet av bostadsrättslokalen har känt sig tystade och valt att lämna förbundet. Vad är er kommentar till det?

”KyrkA är en demokratisk organisation och KyrkAs högsta beslutande organ är förbundsfullmäktige. I den demokratiska organisationen har medlemmar möjlighet att organisera sig, vara aktiva och driva fackliga frågor för förbundets och medlemmarnas bästa. Engagemanget innebär, som i alla sammanhang, att man ibland har stöd för sina åsikter och ibland inte.

Köpet av de nuvarande förbundslokalerna har varit en god investering ekonomiskt sett. Det är helt normalt och rimligt att en affär/investering av den storleken skapar diskussion och det är något som är bra. Förbundsfullmäktige 2016 diskuterade köpet, olika åsikter framfördes och fullmäktige godkände köpet och beviljade den dåvarande förbundsstyrelsen ansvarsfrihet. Självfallet kan det finnas medlemmar som fortfarande är kritiska till köpet av lokalerna men verksamhet och organisation måste utgå från fullmäktigebeslut och stadgar.”

Totalkostnaden för inköpet av er lokal var 22,2 miljoner kronor och renoveringen kostade över sju miljoner kronor, med inköp av bland annat vinkyl, Versace-tapet och en dörr i massiv ek. På vilket sätt har det gynnat medlemmarna?

”Kyrkans Akademikerförbund har att förvalta medlemmarnas pengar. För det har förbundet en placeringspolicy. Placeringspolicyn säger att Kyrkans Akademikerförbund ska ha så säkra investeringar som möjligt men också etiskt försvarbara. Det finns dessutom krav på en miljömässigt försvarbar hållning hos de fonder eller företag som förbundet investerar i. Placeringen ska också ta hänsyn till en rimlig fördelning mellan aktier och räntebärande papper.

Fastigheter bedöms vara en långsiktig, hållbar och lönsam placering. Placeringen i denna fastighet har varit en mycket god investering när det gäller medlemmarnas pengar med tanke på värdeutvecklingen av fastigheten”.

När det gäller resväskan som Vibeke Hammarström köpte för medlemmarnas pengar dagarna innan hon åkte till Helsingfors, uppger hon:

”Resväskan är av en större modell för att transportera kopior, gåvor och litteratur till kurser, konferenser som finns till förbundets förfogande vid resor.”

Förbundsordförande Bror Holm och förbundsdirektör Vibeke Hammarström leder kyrkfacket.
Förbundsordförande Bror Holm och förbundsdirektör Vibeke Hammarström leder kyrkfacket.

Avgångskrav mot facktopparna

Efter Aftonbladets avslöjanden har kritiken mot Vibeke Hammarström och Bror Holm varit hård.

Flera stiftskretsar har riktat avgångskrav mot facktopparna och även velat ha ett extra fullmäktige för att pröva förtroende för ledningen.

Men enligt uppgift till Aftonbladet har förbundsledningen uppmanat stiftskretsarna att inte kalla till ett extra fullmäktige.

”Kostar cirka 700 000”

”Att genomföra ett extra fullmäktige med resor, boende och lönebortfall kostar cirka 700 000 kronor. Det är viktigt att betänka detta om någon önskar ha ett extra fullmäktige. Ett annat skäl att överväga om det är logiskt att ha ett extra fullmäktige när Kyrkans Akademikerförbunds styrelse
beslutat om en extra fördjupad revision, så kallad anseenderevision”, skriver förbundet i en kommentar.

KyrkA fortsätter:

”Anseenderevisionen kommer att granska hela Kyrkans Akademikerförbunds verksamhet vilket bland annat inbegriper genomgång av kvitton från alla anställda. Syftet med anseenderevisonen är att lyfta på all stenar och först när vi vet resultatet av revisionen, kan vi se vilka eventuella åtgärder som kan vara aktuella”.

Så tipsar du Aftonbladet

Tipsa! är det enklaste och snabbaste sättet att skicka tips, bilder och video till oss.
Du når redaktionen dygnet runt via knappen Tipsa! i Aftonbladet-appen. Du kan också ta kontakt med oss på andra sätt.
Mejl: tipsa@aftonbladet.se
SMS/MMS: 71000
Tipstelefon: 08-411 11 11
Har du ett känsligt tips: Kontakta oss genom Secure Drop
Tänk på detta vid en nyhetshändelse: Var aldrig i vägen för räddningspersonal eller polis. Utsätt inte dig själv eller andra för risker. Tänk på den personliga integriteten. Var inte för närgången utan håll dig på behörigt avstånd.

LÄS FLER ARTIKLAR I GRANSKNINGEN

Facktoppar valde lyxhotell och business class
Nya beskedet: Mörkar facktopparnas resor till olika världsdelar
Facktoppens lyxliv – medlemmarna fick betala för Porsche
Facktoppen avgår efter Aftonbladets frågor
Unionen öppnade kontor i USA: ”Ett fiasko”
Alla artiklar i granskningen ”Facktopparna” – så tipsar du reportrarna

Publisert:

LÄS VIDARE