Ny fysisk träning minskar nikotinsuget

Av:  TT

Nikotin gör rökaren beroende av tobak. Men nikotinets påverkan av hjärnan kan försvinna om man lär sig en ny motorisk aktivitet, visar svensk forskning på råttor. Arkivbild.
Nikotin gör rökaren beroende av tobak. Men nikotinets påverkan av hjärnan kan försvinna om man lär sig en ny motorisk aktivitet, visar svensk forskning på råttor. Arkivbild.

Nikotin påverkar hjärnan på ett sätt som gör oss beroende. Men rubbningarna i hjärnan kan försvinna om man lär sig och utövar en ny fysisk aktivitet, som man inte hållit på med förut. Den slutsatsen drar svenska forskare av en ny studie på råttor.

Om nikotinets inverkan på hjärnan kan minskas till följd av motorisk träning, blir det i sin tur lättare att sluta röka eller snusa. Så låter det hoppingivande antagande som forskarna gjort.

– Man underskattar lätt den stora effekt nikotin har på våra hjärnor, säger Louise Adermark, docent i neurobiologi vid Göteborgs universitet.

– Nikotin förändrar hjärnans funktion på ett väldigt specifikt sätt. Man ser att vissa regioner i hjärnan påverkas först, och sedan överflyttas den förändringen till en annan hjärnregion, vilket har väldigt stor påverkan på våra beteenden, säger Adermark.

Hon ingår i en grupp forskare som studerat hur nervceller i hjärnans olika områden kommunicerar med varandra.

Råttor balanserade

I en studie gavs råttor nikotin under tre veckor. Efter periodens slut fick några råttor börja träna på att balansera på en roterande stång.

– Råttorna behöver småspringa för att klara sig kvar på stången. De kan hoppa av, men vill helst hålla sig kvar, beskriver Louise Adermark.

Alla råttor som tränade blev, som väntat, skickligare på stången. Men det visade sig också att hos djuren som tränade gav nikotinet inga kvarstående rubbningar i hjärnan.

Förhoppningsvis kan samma effekt nås hos människor.

– Om man lär sig en ny motorisk skicklighet, så används delar av hjärnan som också är viktiga för vanebildning. Det kan påskynda återhämtningen i dessa kretsar av hjärnan.

Sport eller dans

Att träna mer av något man gjort förut kan förvisso också ge positiva effekter, men slutsatsen från djurförsöken handlar om att lära in något nytt. Nu vill forskarna gärna pröva hypotesen på människor, som till exempel kan lära sig dansa, utöva en ny sport eller göra rörelser med en tränare.

– Det finns många aspekter av detta. Hur "ordentligt" måste man lära sig den nya aktiviteten, till exempel, funderar Louise Adermark.

– En del människor med nikotinberoende känner kanske att de inte orkar lära sig en ny aktivitet. Men om man klarar att lägga till en liten extra ansträngning och lära sig nåt nytt, så kan det påskynda återhämtningen på många sätt, tror Adermark.

Publisert: