L vill utreda aktiv dödshjälp

Av: 

TT

Liberalerna vill tillsätta en utredning om aktiv dödshjälp.

– Det är en viktig frihetsfråga, säger riksdagsledamoten Barbro Westerholm.

Partistyrelsen tyckte inte att tiden är mogen för att ta steg mot att införa aktiv dödshjälp, men blev överkörd i frågan. Ombuden på Liberalernas landsmöte i Västerås röstade i stället ja till ett förslag från bland andra Barbro Westerholm om att driva på för en utredning om aktiv dödshjälp.

– Det handlar om frivillig, självvald dödshjälp för människor där palliativ vård visat sig vara otillräcklig. Det tillämpas bland annat i USA och överfört till svenska förhållanden skulle det handla om 200–300 människor om året av de 90 000 dödsfall vi har, säger Barbro Westerholm.

Riksdagsledamot Barbro Westerholm, L, menar att dödshjälp är en frihetsfråga som borde utredas av staten.
Riksdagsledamot Barbro Westerholm, L, menar att dödshjälp är en frihetsfråga som borde utredas av staten.

Värdigt livsslut

Hon anser att liberaler som värnar människans rätt till valfrihet och självbestämmande i alla möjliga sammanhang under livet, också bör överväga om det inte även ska gälla rätten till sitt eget, värdiga livsslut, som hon uttrycker det.

Beslutet handlar om att en statlig utredning ska undersöka om någon av de metoder som används i andra länder kan tillämpas i Sverige. I Belgien och Nederländerna är det en läkare som ger patienten det dödande läkemedlet efter att en rad kriterier uppfyllts. I bland annat Oregon i USA är det i stället patienten som får ett läkemedel utskrivet som han eller hon själv tar när det bedöms att det bara återstår kort tid kvar att leva.

Risk för press

Men partistyrelsen ville att motionen skulle avslås.

– Det får aldrig hända någonsin att en enda människa känner sig pressad att avsluta sitt liv, att någon känner sig som en börda för andra eller för samhället och därför väljer att avsluta sitt liv. Vi vill att svensk vård fokuserar på att skapa en bra palliativ vård, säger Anna Starbrink, som representerade partistyrelsen.

Publisert:

LÄS VIDARE