Bara var femte fick canceroperation i tid

avTT

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 2 | Foto: Johan Nilsson/TT
Efter en granskning av väntetiden för patienter i södra Sverige med cancer i lever och bukspottskörtel drar Ivo slutsatsen att kravet på god vård inte uppfylls. Arkivbild.

Cancersjuka patienter har fått vänta så länge på operation i Lund att sjukdomen inte längre går att bota.

Efter en granskning av väntetiden för patienter i södra Sverige med cancer i lever och bukspottskörtel drar Ivo slutsatsen att kravet på god vård inte uppfylls.

Av 115 svårt sjuka cancerpatienter fick bara 25 avsedd behandling inom den tid som anges i de så kallade standardiserade vårdförloppen, rapporterar Ekot.

– Det är otroligt allvarligt när man går från någonting som hade kunnat botas till att inte kunna bli helt frisk, säger Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström.

Granskningen inleddes eftersom Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) tidigare fått in flera lex Maria-anmälningar som handlade om just väntetider för cancerpatienter på Skånes universitetssjukhus i Lund. Ivo begärde in uppgifter om väntetid för alla patienter med cancer i lever och bukspottskörtel under första halvåret 2019. Motsvarande granskning har inte gjorts i andra delar av landet.

– Vi vet att kapacitetsbristen och kompetensbristen är nationell, men jag kan inte svara på om det ser likadant ut i hela landet, säger Malin Peterson på Ivo till TT.

Allvarliga konsekvenser

För patienterna har den förlängda väntetiden fått allvarliga konsekvenser.

– Vissa patienter har fått extra cellgiftsbehandlingar och patienter där man hade bestämt sig för botande behandling har man fått styra om till palliativ vård, säger Malin Peterson.

Universitetssjukhuset tar emot patienter från Halland, Blekinge, Kronobergs län och Skåne. Ivo granskade också vården av patienter med cancer i vulvan, som sjukhuset har nationellt ansvar för. De fick operation i rätt tid.

Enligt ett pressmeddelande från Skånes universitetssjukhus är operationskön i nuläget cirka åtta veckor för patienter med cancer i lever och bukspottskörtel. Enligt det standardiserade vårdförloppet ska den inte överskrida sex veckor.

Brist på sjuksköterskor

"Vi är medvetna om problemen och arbetar sedan lång tid på många olika sätt för att åtgärda dem och minimera effekterna för patienterna", säger sjukhusets biträdande förvaltningschef Per Ola Kimblad i pressmeddelandet.

Bristen på anestesisjuksköterskor är den främsta orsaken. En lösning har i vissa fall varit att bemanna vissa operationssalar med anestesiläkare i stället för specialistsjuksköterskor. Vissa operationer flyttas också till andra sjukhus, både inom Sverige och utomlands. Men situationen ser fortsatt allvarlig ut, enligt sjukhusets prognos. Ivo kräver nu svar från sjukhuset senast den 28 februari på hur situationen ska lösas.

"Geografiskt lotteri"

– Jag önskar att jag kunde säga att det här är ett undantag, men cancervården i Sverige är ett geografiskt lotteri. Det beror på var man bor i Sverige hur snabbt man får behandling och det är helt oacceptabelt, säger Ulrika Årehed Kågström.

Varje dag ringer oroliga sjuka och närstående till Cancerfondens informations- och stödlinje, berättar hon.

– Det är helt enkelt mänskliga tragedier som utspelas i vården på grund av alldeles för långa väntetider.

Publicerad: