Fler tjänar över taket för socialförsäkringen

Av:  TT

Andelen försäkrad arbetsinkomst minskar. Arkivbild.
Andelen försäkrad arbetsinkomst minskar. Arkivbild.

Sedan början av 2000-talet har andelen personer med arbetsinkomst över inkomsttaket för sjukpenning och tillfällig föräldrapenning ökat från 30 till över 50 procent bland män och 10 till över 30 procent bland kvinnor. Det visar en analys från Försäkringskassan.

– Även om det inte är enorma skillnader mellan män och kvinnor, vill man helst inte att det blir skillnader mellan grupper i samhället eftersom tilliten till systemet kan försvagas, säger Ulrik Lidwall, utredare vid Försäkringskassan och författare till rapporten.

Den del av arbetsinkomsten som är försäkrad i socialförsäkringen har minskat över tid. Kompensationsnivåerna blir lägre för allt fler eftersom löneutvecklingen är starkare än inflationstakten som styr prisbasbeloppet och inkomsttaken.

Rapporten visar också att två tredjedelar av kvinnorna och knappt hälften av männen har hela inkomsten sjukpenningförsäkrad.

Publisert:

LÄS VIDARE