Svenska barn skyddas mer från solen

Av: TT

Publicerad:

Svenska barns solvanor har förbättrats under 2000-talet. Resultatet kan bli färre fall av hudcancer i framtiden.

– Det är inte så att man ska sitta inne i en garderob hela sommaren utan man får vara ute, säger Ylva Rodvall, docent på Karolinska institutet.

Antalet fall av hudcancer fortsätter att öka och 2018 dog 508 personer av malignt hudmelanom. Men i framtiden kan vi se färre fall av hudcancer, då barn skyddas mer från solen i dag, enligt en ny rapport från Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor.

– När vi tittar på barn i samma åldrar över en tidsperiod har vi sett att föräldrarna har förbättrat sitt solskyddsbeteende, säger Ylva Rodvall som är ansvarig för studien.

Förändringen tros bero på ökad kunskap kring sambandet mellan solande och hudcancer. Även ökad skärmtid kan påverka, då barn tillbringar mer tid inomhus.

Räknat födelsemärken

Barn som har vistats mycket i solen får ofta flera bruna födelsemärken, nu har man i studien sett en minskning av dessa.

– Vi räknar bruna födelsemärken på barnen och ser att de över tid har mycket färre, säger Rodvall.

Om detta kommer att leda till färre fall av hudcancer är inte säkert, då även faktorer som solande i vuxen ålder påverkar.

– Det är positivt att man ser en sån här utveckling så det borde kunna bli en minskning, men man vet inte.

Så skyddar du dig

Den absolut största riskfaktorn när det gäller hudcancer är solande.

– Barn under ett år ska inte vara direkt i solljus. Sedan ska man försöka vara inne mitt på dagen även med större barn.

Enligt Rodvall bör både vuxna och barn främst skydda sig med kläder, hatt och solglasögon. Solskyddsfaktor bör användas som komplement, och det är viktigt att använda rikligt med solskydd. Speciellt personer med ljus hud som lätt bränner sig bör vara försiktiga.

Publicerad: