Ilsken svan som dödar fågelungar ska skjutas

Marc Skogelin/TT

Uppdaterad 2020-07-13 | Publicerad 2020-07-12

En knölsvan har attackerat och bitit ihjäl ett stort antal ejderungar på Stora Karlsö utanför Gotland de senaste åren. Arkivbild.

En knölsvan har attackerat och bitit ihjäl ett stort antal ejderungar på Stora Karlsö utanför Gotland de senaste åren.

Nu har länsstyrelsen beslutat att tillåta skyddsjakt på den särdeles aggressiva svanen.

Det är Karlsö Jagt- och djurskyddsförening AB som förvaltar ön som har ansökt om skyddsjakten. Bolagets tillsynsman beräknar att svanen dödade omkring hundra ungar bara under 2019, vilket SVT Nyheter Öst har rapporterat om. Svanen attackerar även ådorna, alltså edjerungarnas mammor, när dessa försöker skydda sina ungar.

"Det här beteendet är inte ovanligt hos knölsvanar, men då förekommer det oftast i begränsade vatten där konkurrensen om föda är större. Att en knölsvanshanne gör så här där utrymmet är obegränsat är däremot ovanligt", säger Mimmi Skog, handläggare vid länsstyrelsens naturvårdsenhet, i ett pressmeddelande.

Ejderns framtid på Stora Karlsö är hotad. Enligt en fågelräkning i juni 2020 noterades 334 honor men bara 16 ungar på ön. Det kan jämföras med räkningen 2013, då 211 honor och 784 ungar upptäcktes, enligt länsstyrelsen.

I den senaste rödlistan från 2020 gick ejdern från klassificeringen "sårbar" till "starkt hotad", medan knölsvanen klassas som "livskraftig". Därmed anser länsstyrelsen att intresset av att skydda ejdern och dess förmåga att reproducera sig på ön väger tyngre än att skydda den aggressiva svanen.

Följ ämnen i artikeln