Febrig väntan på Rysslandsutredning

Tina Magnergård Bjers/TT

Publicerad 2019-04-18

Bara timmar återstår tills en maskad version av den så kallade Rysslandsutredningen offentliggöras i USA.

Politikerna i kongressen – liksom stora delar av allmänheten – håller andan.

Washington DC bubblar av frågor. Vad gjorde egentligen Ryssland för att påverka valrörelsen 2016? Drog justitieminister William Barr rätt slutsats när han hävdade att det inte fanns bevis för att åtala presidenten? Och finns det fler detaljer kring de omskrivna rättsfallen mot bland andra Donald Trumps tidigare kampanjchef Paul Manafort och rådgivaren Roger Stone?

I måndags meddelade justitiedepartementet att en redigerad version av Rysslandsutredningen ska skickas till kongressen under torsdagen.

Hindra rättvisan?

Ursprungsversionen var närmare 400 sidor lång och lämnades till justitiedepartementet den 22 mars. Den version som nu offentliggörs har redigerats av Barr. Han säger att han bland annat tagit bort känsligt underrättelsematerial, uppgifter som kan användas i andra rättegångar samt detaljer som allvarligt inkräktar på privatlivet.

Men bedömare hoppas ändå att svar och detaljer ska materialisera sig ur luntan.

Hittills har de fått nöja sig med det brev som justitieministern skickade till kongressen efter att ha läst rapporten. I det hette det att varken president Trump eller någon i hans kampanj medvetet konspirerat med Ryssland för att påverka valet 2016.

"Totalt frikännande", twittrade Trump.

I brevet noterade Barr också att den särskilde åklagaren Robert Mueller inte drar slutsatsen att presidenten har begått brott men inte heller frikänner honom från anklagelser om att ha försökt hindra rättvisans gång genom att sätta käppar i hjulet för själva Rysslandsutredningen. Men, skrev Barr, han själv och biträdande justitieminister Rod Rosensten anser att det inte finns tillräckliga bevis för sådana åtal.

En annan bild

Den slutsatsen har kraftigt ifrågasatts av Demokraterna, som anser att den nytillträdde Barr försöka skydda presidenten.

Tidningen The New York Times rapporterade nyligen att ett antal medarbetare till Robert Mueller, som ledde Rysslandsutredningen, anser att William Barr inte gett en adekvat bild av utredningen. Utredningen är i själva verket mer negativ för presidenten än vad som framkommit, säger källorna till tidningen.

Barrs redigering har också ifrågasatts. Representanthusets demokratledda justitieutskott har röstat ja till att vidta rättsliga åtgärder, en form av stämning, för att få ut rapporten i sin helhet inklusive bevismaterial. Barr å sin sida anser att han bara följer reglerna.

– I nuläget har jag inte för avsikt att lämna över den oredigerade rapporten i sin helhet, sade han nyligen enligt nyhetskanalen CNN.

Justitieministern har dock sagt sig vara villig att prata med ordföranden i senatens respektive representanthusets justitieutskott om vad som finns i den oredigerade versionen av rapporten.

ANNONS