Föraren i bussolyckan i Sveg frias från alla anklagelser

Åtalades efter svåra kraschen i Härjedalen där tre unga dog

Tre ungdomar dog och 38 personer skadades när dubbeldäckarbussen välte utanför Sveg i april 2017.

I dag friades den åtalade bussföraren på alla åtalspunkter av Borås tingsrätt.

– Tankarna kommer aldrig att försvinna men... men nu är det är i alla fall så att jag kan andas, säger chauffören till Borås tidning.

Chauffören, som är i 60-årsåldern, åtalades för vårdslöshet i trafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada men nekade till brotten och ville bli frikänd. Nu har Borås tingsrätt valt att gå på försvarets linje.

Till Borås tidning säger föraren att det är bra att han blev friad men att det är svårt att prata om det.

– Tankarna kommer aldrig att försvinna men... men nu är det är i alla fall så att jag kan andas, säger chauffören.

– Det är tungt att bära med sig, jag vill att du skriver fint om barnen, alla barnen som var med. De var så suveräna, säger han till BT:s reporter.

Hans advokat Ulrik Smedberg menar att bevisningen är tillräcklig för att visa att föraren inte har ansvar för olyckan och de hoppas därför att det inte blir någon överklagan till hovrätten.

Tre tonåringar dog

Ombord på bussen befann sig ungdomar från Skene i Västergötland på väg till en skidresa i jämtländska Klövsjö. Bara en tredjedel av passagerarna hade bälte på sig när bussen kom utanför vägen, körde ner för en slänt och välte under morgonen den 2 april 2017. Tre ungdomar dog och 38 personer skadades.

Föraren har genomgående nekat till att han skulle ha varit trött och menar att det är de dåliga vägförhållandena som orsakat olyckan.

”Tingsrätten har kommit fram till att det är utrett att trafikolyckan har uppkommit till följd av att föraren tappat kontrollen över bussen. Det har i sin tur berott på att hans koncentration och vaksamhet har varit nedsatt till följd av trötthet eller sömnighet. Tingsrätten har ogillat åtalen därför att det inte är visat att föraren har insett eller borde ha insett att han var så trött eller sömnig att det fanns en risk för att han inte skulle kunna framföra bussen på ett trafiksäkert sätt. Busschauffören kan därför inte anses ha agerat straffbart oaktsamt”, skriver tingsrätten i domen.

Statens haverikommission utredde olyckan. Att vägen var smal men hastighetsgränsen hög, att få hade bälte och att chauffören troligen var påverkad av sömnbrist är några av faktorerna som pekas ut som anledningar till den tragiska utgången. Ytterligare en faktor som framhölls var att bussbolaget inte hanterat de risker som nattarbete medför tillräckligt.

Flera målsägarbiträden uppger att de är besvikna över domen.

– Jag är besviken och jag delar inte tingsrättens uppfattning. De säger att han borde ha varit trött med tanke på omständigheterna och att han inte har ätit eller druckit men de tycker inte att han har ett straffrättsligt ansvar. Jag bedömer att det uppgår till ett straffrättsligt ansvar, säger målsägandebiträdet Lars Engstrand till Borås tidning.

Försökte styra upp på vägen

När haverikommissionen utredde olyckan framkom att föraren pausade efter 30 mils resa för att dricka kaffe i Filipstad, men bensinmacken där var stängd. På en rastplats lite längre fram fanns inte heller något drick- eller ätbart att köpa.

Två mil innan Sveg, där föraren planerade att stanna för rast, inträffade olyckan. Trots att chauffören försökte styra upp på vägen igen så välte fordonet.

”Har inte agerat straffbart”

Den utredningen har tingsrätten gått igenom men kommit fram till att det inte har funnits några yttre omständigheter, såsom väder eller skicket på vägen som kan förklara varför bussen körde av vägen. Om uppgiften att busschauffören varit trött skriver tingsrätten:

”Föraren har hållit sig till den färdplan som hans arbetsgivare hade gjort upp för honom och som andra busschaufförer före honom hade kört enligt i 15 år. Tingsrättens slutsats har därför blivit att föraren inte kan anses ha agerat straffbart oaktsamt när han påbörjade resan enligt resplanen och inte heller under resans gång, eftersom han varken insett eller borde ha insett att han var för trött eller sömnig för att kunna framföra bussen på ett trafiksäkert sätt”.

Publisert:

LÄS VIDARE