Ett fall av apkoppor upptäckt i Sverige

Sällsynta sjukdomen apkoppor har upptäckts i Europa och USA.

Den nya varianten misstänks smitta via sexuella kontakter och nu har ett fall bekräftats i Sverige.

– Det är nytt jämfört med hur smittan har betett sig tidigare, säger Klara Sondén på Folkhälsomyndigheten till Aftonbladet.

Misstänkta och bekräftade fall av apkoppor, även kallat ”monkeypox”, har upptäckts i bland annat Storbritannien och Portugal. På onsdagen slog även Spanien larm om att 23 misstänkta fall upptäckts där.

Nu har ett fall bekräftats även i Sverige, skriver Folkhälsomyndigheten.

Smittan har upptäckts i Stockholmsregionen och myndigheten utreder nu om det kan finnas fler fall i landet.

– Personen i Sverige som har bekräftats vara infekterad med viruset är inte allvarligt sjuk, men har fått vård. Vi vet ännu inte var personen har blivit smittad. Utredning pågår just nu, säger infektionsläkare och utredare Klara Sondén på Folkhälsomyndigheten.

Det svenska fallet har rapporterats till Världshälsoorganisationen WHO och den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.

Så här ser viruset ut med mikroskop.
Så här ser viruset ut med mikroskop.

”Mycket ovanlig sjukdom”

”Apkoppor” upptäcktes första gången i Kongo under 1970-talet och har spridits i västra Afrika de senaste decennierna.

Det första fallet i närtid upptäcktes i Storbritannien den 7 maj 2022 då en man som varit på resa i Nigeria uppvisade symtom, enligt den brittiska regeringen.

Under måndagen uppgav myndigheterna att totalt nio fall bekräftats i Storbritannien. Inget av de övriga fallen har resekoppling.

– Det här är en mycket ovanlig sjukdom. Folkhälsomyndigheten utreder nu tillsammans med de regionala smittskyddsenheterna om det finns fler fall i Sverige, säger Klara Sondén.

Misstänks spridas via sexuella kontakter – beter sig på ett nytt sätt

De vanligaste sjukdomssymtomen vid apkoppor är feber, svullna lymfkörtlar, allmän sjukdomskänsla samt hudutslag med blåsor.

När det kommer till de europeiska fallen har man däremot rapporterat hudproblem som lokaliserats till könsorgan, ljumskar och huden runt analöppningen. Man misstänker också att sjukdomen sprids via sexuella kontakter.

– Det är en hypotes just nu och det är nytt jämfört med hur smittan har betett sig tidigare. Den klassiska sjukdomsbilden är hudutslag som sprider sig jämt över kroppen. Bland de fallen som upptäckts i Europa har problemen varit lokaliserade till genitalier. Många av personerna som misstänks vara smittade har också uppgett att de nyligen haft en ny sexuell kontakt, säger Klara Sondén.

– Vi är också osäkra på inkubationstiden. I vanliga fall brukar inkubationstiden vara en till två veckor, men nu vet vi inte helt säkert, fortsätter hon.

När det kommer till den typ av apkoppor som finns i delar av Afrika finns det rapporter om att smittan kan ge allvarlig sjukdom och i sällsynta fall leda till döden. Men de fall som hittills upptäckts i Europa har gett mild sjukdom.

– Vi känner inte till något fall i Europa där personen varit allvarligt eller kritiskt sjuk, säger Klara Sondén.

FHM: Vill klassa som allmänfarlig sjukdom

Hur det kommer sig att smittan upptäckts i Europa, och varför den tycks bete sig på ett nytt sätt, är oklart i nuläget.

Folkhälsomyndigheten kommer skicka en hemställan till regeringen om att apkoppor ska klassificeras som en allmänfarlig sjukdom.

– Det finns ingenting som man behöver tänka på i sina dagliga sysslor eller på sin arbetsplats. Vi går ut med nyheten för att vi vill skapa en uppmärksamhet kring den sexuellt överförbara aspekten. Om man till exempel får symtom efter att man nyligen haft en ny sexuell partner, säger Klara Sondén.

Myndigheten gör det för få tillgång till smittskyddslagens verktyg och smittskyddsåtgärder som till exempel smittspårning och förhållningsregler.

23 misstänkta fall i Spanien

Även i Spanien misstänker man att smittan sprids via sexuella kontakter.

”Generellt sett sprids apkoppor genom luftvägsöverföring, men egenskaperna hos de 23 misstänkta fallen pekar mot överföring genom kroppsvätskor under sexuella relationer”, står det i ett uttalande från spanska hälsoministeriet rapporterar The Guardian.

Fallen har inte bekräftats men spanska myndigheter utfärdar nu en varning i förebyggande syfte. Vården i Spanien uppmanas att omgående ta kontakt med smittskyddsenhet om misstänkta fall upptäcks för att snabbt kunna agera vid behov.

Enligt brittiska hälsomyndigheten har flera av de insjuknade i Storbritannien uppgett att de är homosexuella eller bisexuella. Hälsomyndigheten i Storbritannien uppmanar män som har sex med män att vara extra uppmärksamma på ovanliga hudutslag.

Så här kan symtomten på ”apkoppor” se ut. Bilden togs 2003 när USA drabbats av utbrott.
Så här kan symtomten på ”apkoppor” se ut. Bilden togs 2003 när USA drabbats av utbrott.
Publisert:

LÄS VIDARE