Hovrätten friar tre för mordinblandning

Beatrice Nordensson/TT

Publicerad 2021-10-05

Göta hovrätt har meddelat dom i ett mål om bland annat mordförberedelser med koppling till gängkonflikter i Örebro. Arkivbild.

I tingsrätten dömdes sex män till långa fängelsestraff för inblandning i planerna på att döda tre andra personer. Göta hovrätt friar nu delvis tre av männen för brotten.

Örebro tingsrätt fällde sex män för inblandning i planerna på att döda tre andra personer, och fyra tilltalade dömdes för grovt eller synnerligen grovt narkotikabrott.

Brotten hade koppling till Örebro och konflikter inom gängmiljön i staden.

Göta hovrätt ändrar nu delvis tingsrättens dom och friar tre av dem som fälldes för förberedelse till mord respektive stämpling till mord.

En 40-årig man som i tingsrätten dömdes till längst straff, tolv års fängelse, för förberedelse till mord, stämpling till mord, synnerligen grovt narkotikabrott samt grovt narkotikabrott frias nu i morddelen. Hovrätten sänker hans straff till sju års fängelse.

Påtagligt intresse

Hovrätten skriver i domen att det av meddelanden från den krypterade meddelandetjänsten encrochat, som åklagarens bevisning till stor del bygger på, framkommit att ”NN har ett påtagligt intresse av att de utpekade tre målsägande skulle dödas”.

Men rätten konstaterar sedan också att utredningen visat att det även fanns andra som hade intresse av att de tre målsägande skulle dödas. Mannen frias från stämpling till mord eftersom den bevisning som presenterats inte ger möjligheten att dra slutsatsen att mannen försökt förmå någon annan att genomföra morden.

Hovrätten skriver i domen att faktumet att 40-åringen lånat ut ett automatvapen som var ”särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid mord” inte är att betrakta som förberedelse till mord. Rätten hänvisar till att det inte är bevisat att mannen befattat sig med vapnet på det sätt som krävs för att det ska betraktas som förberedelse till mord enligt strafflagstiftningen.

Kortat straff

En annan man som av tingsrätten dömdes till elva års fängelse frias av hovrätten för förberedelse till mord och får sitt straff nedsatt till sju års fängelse för bland annat synnerligen grovt narkotikabrott.

En tredje man som i tingsrätten dömdes bland annat för stämpling till mord frias av hovrätten i den delen men döms, precis som i tingsrätten, till fem års fängelse för förberedelse till mord.

En av de tre som även hovrätten funnit skyldiga till förberedelse till mord får sitt straff kortat från åtta år och sex månaders fängelse till sju år. För de två andra fastställs straffet till fyra år respektive två år och fyra månaders fängelse.