Forskare råkade skapa onda hamstrar

Uppdaterad 2022-06-05 | Publicerad 2022-06-04

Forskare i USA ville skapa en vänligare variant av hamstrar.

Resultat blev att gnagarna försökte döda varandra, uppger Daily Mail.

– Vi blev väldigt överraskade, säger forskningsledaren Elliot Albers.

Hamster.
Hamster.

En grupp forskare vid Georgia State University har av misstag avlat fram en flock av uppseendeväckande aggressiva hamstrar.

Målet med labbexperimentet var det motsatta.

Genom att avlägsna de antidiuretiska hormonerna från gnagarna, vilket man åstadkom genom att man tog bort en receptor som interagerade med hormonet i djurens hjärnor, hoppades forskarna kunna förbättra deras ”sociala kommunikation”.

Vilda strider utbröt

Vad som i stället hände var att hamstrarna fylldes av mordlystnad.

Vilda strider utbröt i burarna mellan hamstrarna som bet, rev och jagade varandra.

Forskarna noterade att hamstrarnas aggression i synnerhet riktades mot djur med samma kön som de själva.

Forskningsledaren professor Elliot Albers skriver på universitetets hemsida att hans team var ”väldigt överraskade över resultatet”.

– Vi förstår oss inte på hur det här systemet funkar så bra som vi trodde, säger han.

Vill utveckla nya behandlingar

Utifrån det oväntade utfallet har teamet dragit slutsatsen att forskare måste ompröva sin förståelse av samspelet mellan biologi och beteendemönster.

– De kontraintuitiva resultaten visar att vi måste börja tänka på hur dessa receptorer verkar i hela kretsar i hjärnan, inte bara i särskilda regioner i hjärnan, säger forskningsledaren Elliot Albers.

Enligt Elliot Albers hoppas forskarna genom hamsterexperimenten kunna utveckla nya behandlingsstrategier för en rad olika neuropsykiatriska tillstånd som autism och depressioner.

– Resultaten är relevanta för vår förståelse av mänsklig hälsa.