Tester av synkrav för körkort utreds

Av:  TT

Syntester som används i dag är beprövade men kan upplevas som trubbiga, enligt regeringen. Arkivbild.
Syntester som används i dag är beprövade men kan upplevas som trubbiga, enligt regeringen. Arkivbild.

Metoderna för att bedöma om en person med synfältsbortfall ändå kan köra trafiksäkert och därmed få behålla eller återfå sitt körkort ska utredas, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Personer som i dag står inför ett återkallande av körkort eller vars körkort blivit indraget på grund av synfältsbortfall har inga möjligheter att på andra sätt visa att de kan köra säkert trots sin syndefekt, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) får i uppdrag att tillsammans med berörda myndigheter analysera vilka tester som kan användas för att bedöma om ett undantag kan göras. VTI ska bland annat utreda förutsättningarna för att utveckla simulatortester och praktiska körprov som en del av underlaget för en eventuell dispens.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 30 september 2022.

Publisert: