Myndigheten för psykologiskt försvar

Myndighet varnar för kampanjen mot Sverige: Kan leda till våld

Av: 

John Granlund

NYHETER

Den pågående desinformationskampanjen mot Sverige och socialtjänsten beskrivs av regeringen som ”mycket aggressiv”.

Myndigheten för psykologiskt försvar varnar för att kampanjen ”både kan dra ut på tiden och leda till våldsyttringar”.

Kampanjen uppges tas på stort allvar och bland annat har Regeringskansliets krishanteringsfunktion aktiverats, enligt uppgifter till Aftonbladet, samtidigt som ambassader världen över deltar i arbetet anstormningen.

Tiotusentals inlägg på sociala medier angriper för närvarande Sverige och svensk socialtjänst. Med filmer på gråtande barn och hashtaggar som ”#slutakidnappavårabarn” anklagas svenska myndigheter för att röva bort barn och för att missbruka befogenheter i lagen om vård av unga, LVU.

Myndigheten för psykologiskt försvar, MPF, betecknar kampanjen som en ”pågående utländsk informationspåverkanskampanj” med ”grova anklagelser om barnhandel mot svenska myndigheter.”, enligt myndighetshandlingar.

Kan eskalera

”Narrativen bedöms utnyttja känslor av utanförskap, okunskap om det svenska samhället och misstro mot myndigheter som finns i den muslimska målgruppen.”, uppger MPF.

Säkerhetspolisen, som är ansvarig myndighet för hotbildsbedömningar i det aktuella fallet, vill inte uttala sig, men i de handlingar som Aftonbladet tagit del av varnar MPF för att situationen kan eskalera och leda till våldsyttringar.

”MPF konstaterar att myndigheter och debattörer som bemöter de felaktiga narrativen utsätts för påhopp. Det finns en risk för att detta även leder till hot om våld eller våld mot enskilda debattörer eller lokala tjänstemän. 

Mikael Tofvesson, biträdande chef för MSB:s operativa avdelning.
Mikael Tofvesson, biträdande chef för MSB:s operativa avdelning.

Erfarenhet från tidigare islamistiska informationspåverkanskampanjer (Jyllands-Posten, Charlie Hébdo) visar att dessa både kan dra ut på tiden och leda till våldsyttringar.”

Mikael Tofvesson, operativ chef på MPF, säger att kampanjen inleddes den 28 december på en arabiskspråkig sajt men fick stor spridning först i slutet av januari.

– Vi har kunnat se ett koordinerat beteende som är offensivt där man också har försökt tysta motståndare som kommit med andra synpunkter. Vissa av de här aktörerna bekänner sig öppet till våldsbejakande och antidemokratiska rörelser och i det här aggressiva så uppstod både dolt och direkta hot med kopplingar till bland annat Charlie Hebdo, säger Mikael Tofvesson.

Kopplar in ambassaderna

Enligt Aftonbladets uppgifter tas händelsen på stort allvar inom statsförvaltningen där bland annat Kansliet för krishantering på Regeringskansliet arbetar med frågan, samtidigt som UD har aktiverat ambassader världen över för att möta anstormningen.

Det pågår just nu en mycket aggressiv ryktesspridning i olika sociala medier – både i Sverige och utomlands – där Socialtjänsten påstås kidnappa, fängsla och sexuellt exploatera muslimska barn. Desinformationskampanjen är ett angrepp på svensk rättsstat, myndigheter och grunden för demokratin.”, skriver UD i en kommentar.

Enligt Aftonbladets uppgifter tas händelsen på stort allvar inom statsförvaltningen där bland annat Kansliet för krishantering på Regeringskansliet arbetar med frågan.

Svenska ambassader i länder i framför allt mellanöstern har även bidragit till lägesbilden genom att skicka in rapporter om inlägg på sociala medier som sprids i de olika länderna.

Bland annat handlar det om inslag där personer uppmanar människor i Sverige att ge sig ut på gator och torg och demonstrera, hotelser samt uppmaningar om att hindra andra i deras yttrandefrihet.

Kan bli säkerhetsrisk

Ett flertal myndigheter arbetar nu med att försöka föra ut information om hur socialtjänsten arbetar och hur LVU-lagen fungerar, däribland UD.

”Ansvariga myndigheter har även initierat ett arbete med att bemöta desinformationen med fokus på tillgänglig och rätt information och fakta. Det inbegriper kommunikation på olika språk om LVU och hur lagstiftningen fungerar. Information kommer också gå ut genom Sveriges ambassader och Svenska Institutet för att, genom deras kanaler, bemöta desinformationen.”, uppger UD.

På MPF fortsätter man arbetet med att analysera kampanjen, vem eller vilka aktörer som ligger bakom den samt deras motiv. Mikael Tofvesson säger att det handlar om ett omfattande material då det i vissa kanaler under perioder tickat in meddelanden var sjätte sekund.

– Det finns många som har kritik mot socialtjänst och myndighetsutövning och det har man all rätt att sprida. Rätten att kritisera måste alltid gå först. Men här har vi sett ett antal aktiviteter som gjort att det här uppfyller kriterierna för otillbörlig informationspåverkan. Utifrån det har vi kunnat göra bedömningen att det här kan vara allvarligt och kan leda till negativa konsekvenser i förhållande till samhällets säkerhet.

ANNONS

Muminmuggen ABC finns nu äntligen i lager! Beställ den hos Cervera.

Extern länk från Cervera

Köp här!

Publisert:

LÄS VIDARE

Hatkampanjer mot socialen – protest i Stockholm

ÄMNEN I ARTIKELN

Myndigheten för psykologiskt försvar

Sociala medier

Desinformation

Socialtjänsten

Utrikesdepartementet

LVU, lagen om vård av unga