Experter: Ny tid för USA:s Högsta domstol

Av:  TT TT-AFP

Högsta domstolen i USA består i dag av sex domare som ses som konservativa, och tre som anses vara liberala. Arkivbild.
Högsta domstolen i USA består i dag av sex domare som ses som konservativa, och tre som anses vara liberala. Arkivbild.

Högsta domstolen i USA har omkullkastat flera stora lagar under senare tid – bland annat rätten till abort. Fler lagändringar är att vänta, enligt experter.

Efter att den tidigare amerikanska presidenten Donald Trump tillsatte tre domare i Högsta domstolen har landets högsta instans en kraftig majoritet av domare som anses vara konservativa.

Då domarna tillsätts livet ut kan sammansättningen i HD ha en långtgående påverkan på amerikansk politik i flera årtionden.

Nyligen kom stora beslut som att upphäva aborträtten, utvidga vapenlagarna, och begränsa regeringens möjlighet att kontrollera utsläppen av växthusgaser.

Stephen Wermiel, professor i amerikansk konstitutionsrätt vid American University, beskriver skiftet som ”dramatiskt och plötsligt” i en mer konservativ riktning.

– Två generationer av amerikaner, och kanske fler, har vuxit upp med en vetskap om att ha vissa av de här rättigheterna, säger han.

Stora skillnader

Enligt Neal Devins, expert på Högsta domstolen vid William & Mary University Law School, måste man gå tillbaka till 1960-talet för att hitta en domstol som varit lika ideologiskt sammansvetsad – men då var det i en liberal riktning, under ledning av överdomaren Earl Warren.

Men Devins pekar på stora skillnader från då mot läget i dag. Fyra av Warren-domstolens konservativa medlemmar utsågs av en demokratisk president och två liberala domare utsågs av en republikan.

Vid många avgörande beslut var domare utsedda från båda partier på olika sidor. Deras beslut stämde inte alltid överens med den politiska klyftan mellan republikaner och demokrater.

Ett exempel är att fem av de sju domare som beslutade om ”Roe mot Wade” – som fastställde kvinnans rätt till abort – var utsedda av republikaner.

”Första gången på 50 år”

Anmärkningsvärt med Högsta domstolen i dag, enligt Devins, är dess djupa övertygelse om att tidigare domstolar tagit upp frågor som HD inte anser berörde dem.

Till exempel anser domstolen att abort inte är en rättighet i konstitutionen utan en moralisk fråga som ska avgöras av väljarna i varje stat. Samtidigt menar kritiker att staterna i själva verket är djupt splittrade när det gäller abortlagstiftning.

Inte mycket tyder på att det konservativa blocket kommer att bli mer återhållsamma i sina lagtolkningar. De har beslutat att ta upp flera ärendet från och med september om positiv särbehandling, vallagar och företagsregleringar som kan bli omvälvande för landet.

– För första gången på femtio år har konservativa möjligheten att styra landet i en ny riktning. Och de kommer att ta vara på den möjligheten, säger Stephen Wermiel.

Publisert: