Uppsala

Så påverkas studentlivet av coronaviruset

Av: 

Joanna Górecka

NYHETER

Sedan en vecka tillbaka sker all undervisning vid Uppsala universitet på distans. Därtill stänger pubar och studentnationer medan sittningar och baler ställs in. Uppsalas studentliv är hårt ansatt.

– Den största förlusten har varit är bristen på olika typer av mötesplatser, säger Elin Wirman, curator curatorum på Kuratorskonventet.

Johannes Bäck är ordförande för Uppsala Studentkår.
Johannes Bäck är ordförande för Uppsala Studentkår.

Campusundervisningen är nedstängd, och många festligheter kopplade till studentlivet – inklusive det traditionsenliga och storslagna Valborgsfirandet – utgår till följd av corona. Oklarheter kring tentor, opponeringar, doktorspromotioner, praktikperioder och laborationer råder. Man kan säga att Uppsalas studentliv koagulerar.

Rädd för hur utbildningen påverkas på sikt

Johannes Bäck är ordförande för Uppsala Studentkår. Han tycker att de snabba omställningarna har funkat bra efter omständigheterna, men menar att många studenter är oroliga över hur utbildningsmoment som är svåra att genomföra på distans påverkas.

– Studenterna förstår allvaret i situationen men när det börjar handla om examen och stora tentor nära sommaren finns det såklart en oro. Hur påverkar det här deras framtid? Det finns även stora frågetecken kring praktik och laborationer, viktiga utbildningsmoment som är svårt att göra på distans.

Salstentor ersätts i nuläget av alternativa examinationsformer som hemtentor och digtitala muntliga examinationer. Undervisningen sker på e-plattformen Zoom. Johannes Bäck tror att lösningarna fungerar på kort sikt men känner däremot viss oro inför hur studenterna kommer att påverkas om viruset tvingar universitetet till distansundervisning under en längre period än väntat.

– Vad händer om det här fortgår nästa termin eller terminen därefter? Det talas om att viruset attackerar i vågor och jag är rädd för hur det kan komma att påverka utbildningen under en lång tid. Även när det gäller det studiesociala, det påverkas såklart oerhört mycket av det här.

Elin Wirman är curator curatorum på Kuratorskonventet.

Den största förlusten

I skrivande stund har drygt hälften av Uppsalas studentnationer valt att stänga ner pubverksamheten, och majoriteten av studentevenemang som gasquer och sittningar har ställts in. En del evenemang som är planlagda först till slutet av maj eller början av sommaren kvarstår hoppfullt – med reservationer om att det kan komma att ställas in.

Elin Wirman är curator curatorum på Kuratorskonventet, nationernas samarbetsorgan.

– Den största förlusten just nu är bristen på den sociala kontakten som nationerna erbjuder. De erbjuder massor av olika aktiviteter inom kultur, sport, pubar och mötesplatser. Det är många aktiviteter som försvinner för studenterna, säger hon och fortsätter:

– Nationerna pratar med varandra, samarbetar med folkhälsomyndigheten, universitetet, kommunen och gör konstanta riskbedömningar.

Vad hoppas du på just nu?

– Förhoppningen är att restriktionerna resulterar i att smittspridningen kan plana ut inom en förhållandevis snar framtid så att man kan återgå till att ha studieevenemang. Man får ju bara hoppas att det går så fort som möjligt.

Uteblivet Valborgsfirande påverkar mycket

Valborg är nationernas största evenemang som varje år lockar tusentals besökare till Uppsala. Elin Wirman har varit en av arrangörerna.

– Planeringen pågår i månader, många timmar läggs ner och flera dagar av event planeras. Att valborg inte kan firas som vanligt kommer självklart påverka nationerna och studentlivet, säger hon.

– Jag tror dock att det finns en förståelse i samhället för att allt inte ser ut som vanligt just nu och är helt säker på att nationerna och studentlivet kommer att repa sig och vara ännu starkare när det här är över. Det här är en helt ny situation för oss alla och nationerna arbetar tillsammans för att på bästa sätt hantera det rådande läge

ANNONS

20% på solskydd från ACO Sun - solsäkert för hela familjen!

Extern länk från MEDS

Köp här

Publisert:

LÄS VIDARE

Polis jagade personbil

Hemtjänsten lämnade död man – och en lapp

ÄMNEN I ARTIKELN

Uppsala

Coronaviruset

Uppsala universitet