M och KD tror på kärnkraften

TT

Publicerad 2019-05-15

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor (KD) och Moderaternas partiledare Ulf Kristersson (M) vill uppdatera energiöverenskommelsen.

Framtidens energibehov kan lösas med mer kärnkraft, anser Moderaterna och Kristdemokraterna, som lyfter frågan i samband med nya samtal inom energiöverenskommelsen.

– Den gamla överenskommelsen har spelat ut sin roll, säger Ulf Kristersson.

Moderaterna har hotat med att lämna energiöverenskommelsen från 2016 inte uppdateras. När Ulf Kristersson (M) i dag tillsammans med Kristdemokraternas Ebba Busch Thor (KD) presenterade sina förslag om vad den uppdaterade versionen bör innehålla beskrev han det mer som ett "löfte". Men framhöll samtidigt att man inte är där ännu.

– Vi tycker att det finns ett värde i långsiktiga överenskommelser om de ger svar på långsiktiga frågor, säger Ulf Kristersson, som hoppas att de andra partierna i överenskommelse är beredd att ta diskussionen bland annat om kärnkraften.

– Vår avsikt är inte att spräcka någon energiöverenskommelse, utan uppdatera den.

Det handlar om att M och KD anser att den nuvarande överenskommelsen inte har svar på hur vi får mer el och mer ren el som klimatomställningen och en konkurrenskraftig industri kräver.

Mer kärnkraft

Det är där kärnkraften kommer in. I den nuvarande uppgörelsen finns ett mål om 100 procent förnybar el. M och KD vill sätta upp ett mål om 100 procent fossilfri el. Partierna anser att man inte helt kan förlita sig på elförsörjning som är beroende av väder.

De har formulerat sig i nio punkter som de vill att en uppdaterad överenskommelse ska bygga på.

Kristdemokraterna och Moderaterna föreslår bland annat att Sverige ska agera för att inrätta gemensamma EU-regler för godkännande av kärnkraftsreaktorer i unionen, samt att Sverige ska livsförlänga befintliga kärnreaktorer och utveckla en färdplan för en fjärde generationens kärnkraft. Partierna anser också att resurser bör sättas av till kärnkraftsforskning.

Livsförlänga reaktorer

M och KD vill se över möjligheten att fortsätta driva kärnkraftsanläggningarna Ringhals 1 och 2. Lönsamheten i dessa reaktorer är omdiskuterad. Ebba Busch Thor säger att det i dag, jämfört med då energiöverenskommelsen slöts, finns bättre förutsättningar att effektivt driva kärnkraft.

– Jag är mer bekymrad över hur vi ska säkerställa att vi får en fossilfri och leveranssäker elförsörjning. Lönsamheten är hyfsat god nu för Ringhals 1 och 2. Vi vill att man ska utreda förutsättningar för att driva dem vidare, säger Ebba Busch Thor.

Energiöverenskommelsen slöts 2016. I den ingår fem av riksdagens åtta partier: S, MP, M, C och KD.