Pappornas svek – sönerna växte upp till mördare

  • Sedan 2015 har 58 tonåringar dömts i hovrätten för mord, medhjälp till mord eller mordförsök i Sverige.
  • Aftonbladet har i en unik granskning gått igenom samtliga domar och kartlagt de unga gärningsmännens bakgrund.
  • Vi har ställt oss frågan; vad ledde fram till dagen då de begick brotten?

Det pratas om mammor som arbetar dubbelskift, står upp mot våldet och som nattvandrar för att trygga gatorna.

Men var finns alla pappor?

Aftonbladets granskning visar att mer än två tredjedelar av tonåringarna som mördar vuxit upp med en frånvarande förälder.

Aftonbladet har granskat 58 hovrättsdomar sedan 2015 där en tonåring mellan 15–19 år har dömts för mord, medhjälp till mord eller mordförsök. Aftonbladets kartläggning visar att samhället har haft god kännedom om tonåringarna innan brottet:

  • Knappt två tredjedelar är sedan tidigare dömda för brott.
  • Över hälften har narkotikaproblem.
  • Två tredjedelar har varit kända av socialtjänsten sedan tidigare.
  • Minst 34 saknar fullständiga betyg från grundskolan.

Aftonbladets granskning visar dessutom att majoriteten av de tonåringar som vuxit upp i Sverige har haft en frånvarande förälder. I några fall handlar det om mammor som inte funnits där men oftast om att pappan inte funnits med i bilden. När det handlar om specifikt tonåringarna som mördat är siffran större, där har mer än två tredjedelar haft minst en frånvarande förälder.

– Vi ser att många av de killar vi stöter på saknar en vuxen förebild, säger Tomas Aggebrandt, områdespolis i södra Malmö.

Varför papporna inte varit närvarande skiljer sig åt:

Föräldrarna separerade innan han föddes. När han var 12 år fick han kontakt med sin biologiska far som missbrukar droger. Han beskriver att han under uppväxten bott på familjehem med det har ej fungerat bra
Hans föräldrar skilde sig när han var i femårsåldern och han kom därefter att växa upp med sin mamma och äldre halvsyster. Kontakten med fadern har inte alltid varit bra eftersom han tycker att småsyskonen favoriseras av fadern
Uppvuxen med mamma, pappa tog självmord när han var fyra år
Vuxit upp under goda hemförhållanden men präglad av pappas frånvaro
Han vill inte använda pappans efternamn eftersom pappan lämnade dem när han var liten. Pappan har inte funnits där för honom.

En pappa som Aftonbladet pratat med, vars son ingår i Aftonbladets granskning, hävdar att det är mammans fel att han inte träffar sina barn. Att han är dömd för att ha misshandlat mamman vid upprepade tillfällen, ser han inte som en orsak. 

– Hon försöker få barnen att tro att jag inte är någon bra man, säger han.

Nu kan pappan inte förstå varför barnen inte vill ha kontakt med honom, trots att han bland annat försökt skicka pengar till dem.

– Jag skrev till min son på anstalten, men han svarade inte ens.

”En frånvarande pappa ökar risken”

Anna Sarkadi, professor vid Uppsala universitet, som bland annat forskat kring frånvarande föräldrar, blir inte förvånad över siffran.

– En frånvarande pappa ökar risken för ett utåtagerande beteende för killar vilket i sin tur leder till större risk för skolmisslyckande och kriminalitet. Det verkar som att pappor har en viktig effekt för känslomässig och social utveckling och där är det viktigt att påpeka att man kan vara en närvarande förälder även om man inte bor tillsammans, säger Sarkadi.

Att flera av tonåringarna i vår granskning även har missbruksproblem, ofullständiga betyg och tidigare domar är inte heller något som förvånar henne.

– Om vi ser närvarande och engagerade pappor som en skyddsfaktor blir såklart allt värre om det saknas en sådan fadersfigur. Ibland kallar man det ”kardborrebarn”, där det ena problemet föder och drar med sig ett annat, säger hon.

”Redan när barn är mellan 0-3 år formas de”

Precis som många andra experter vi har talat med lyfter hon fram de tidiga insatserna som viktiga för att hjälpa barnen innan de utvecklat en kriminell livsstil.

– Redan när barn är mellan 0-3 år formas de i social interaktion och i att känna igen och identifiera känslor. Redan på BVC och i förskolan är det viktigt att stötta både föräldrar och barn och identifiera problem. Där kan också andra vuxna förebilder fungera som en kompensation för frånvarande föräldrar.

– Därför anser jag att den bästa stöttningen måste finnas i utsatta områden där fler har sociala problem så att barnen tidigt lär sig att uttrycka sina känslor och interagera så att de inte riskerar att halka efter i den utvecklingen.

Man behöver bägge föräldrarna helt enkelt

En ung man som Aftonbladet talat med, som i tonåren dömdes för mordförsök, berättar att han som barn mådde dåligt över pappans frånvaro. Han minns hur han undrade varför pappan inte var där, om det berodde på honom själv.

– Man behöver bägge föräldrarna helt enkelt. Det var alltid något som saknades, ett frågetecken. Och jag fick aldrig svar på varför han inte var på plats, säger han.

Publisert:

LÄS VIDARE