Antikroppsstudie anmäls – kan ha fört smitta vidare

Forskarna Åke Lundkvists och Björn Olsens uppmärksammade antikroppsstudie kan ha varit olaglig.

Studien saknade etikprövningstillstånd och deltagarna kan dessutom ha riskerat att bli smittade av coronaviruset.

– Vi tycker naturligtvis att det här är beklagligt, säger Eva Tiensuu Janson, vicerektor för medicin och farmaci på Uppsala universitet.

En uppmärksammad studie slog i våras fast att färre än väntat i Stockholmsregionen hade antikroppar mot coronaviruset.

Ansvarig forskare för studien var Åke Lundkvist som bland annat fått hjälp av Björn Olsen – båda tillhör de 22 forskarna som tidigare har kritiserat Folkhälsomyndighetens arbete och strategi.

Bröt mot medicinsk etik

Studien har blivit anmäld till Överklagandenämnden för etikprövning två gånger sedan den publicerades. Nu har nämnden beslutat att anmäla studien till Åklagarmyndigheten.

Enligt Överklagandenämnden har forskarna brutit mot etikprövningslagen när de genomförde studien utan att ha ett etikprövningstillstånd och då deltagarna i studien inte ska ha gett ett skriftligt samtycke.

– För pilotstudien, det vill säga endast testande av fingertoppsblod med ett godkänt test bland vänner och bekanta, behövs inget etiskt tillstånd, sa Åke Lundkvist, i maj till Upsala Nya Tidning.

Björn Olsen.
Björn Olsen.
Åke Lundkvist.
Åke Lundkvist.

Kan ha fört smittan vidare

Nämnden konstaterar däremot att studien faktiskt behövde söka tillstånd enligt etikprövningslagen. Detta då forskarna tog blod från testpersonerna, vilket räknas som ett fysiskt ingrepp.

Dessutom anser nämnden att studien kan ha inneburit att testpersonerna, och personer i deras närhet, kan ha riskerat att smittas av covid-19 genom sin medverkan i studien.

Forskarna tog blodprov från 454 vänner och bekanta för att studera hur många som hade antikroppar och se omfattningen av spridningen av coronaviruset.

Arkivbild
Arkivbild

”Naturligtvis beklagligt”

Aftonbladet har sökt Björn Olsen och Åke Lundkvist under flera dagar för en kommentar.

– Åke Lundkvist har meddelat att han ser fram emot att få det här fallet prövat men vill inte kommentera ärendet närmare, säger Linda Koffmar på Uppsala universitets presstjänst.

Eva Tiensuu Janson, ställföreträdande vicerektor på vetenskapsområdet för medicin och farmaci på Uppsala universitet, inväntar även hon åklagarens beslut:

– Vi tycker naturligtvis att det här är beklagligt. Vi avvaktar nu vad åklagaren kommer fram till. All forskning ska ske i enighet med etikprövningslagen och alla som deltar i en studie ska ha gett samtycke. Det är grunden som vi utbildar vår personal och våra elever i, säger hon.

Publisert: