Överklagade p-böter – fick svar två år senare

Av: Robert Rosén

Publicerad:
Polismyndigheten Region Syd kritiseras nu för sina långa handläggningstider.
Foto: KRISTER HANSSON
Polismyndigheten Region Syd kritiseras nu för sina långa handläggningstider.

Handläggningstiden hos polisen i Region Syd är oacceptabelt lång.

Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.

Det sedan en man fått vänta i två år på svar på en överklagan om parkeringsböter.

En man från Malmö mottog parkeringsböter från polisen i augusti och november 2017. Båda gångerna överklagade han de böter han tilldelats - och fick även bekräftelse från polisen att de mottagit hans bestridande av böterna.

Veckorna blev till månader som blev till år, men mannens överklagan behandlades inte. I våras valde han därför att anmäla polismyndigheten i Region Syd till Justitieombudsmannen (JO).

Mannen menade då att myndighetens handläggningstid var orimligt lång och att man inte ska behöva vänta i närmare två år på återbetalning.

Ingen arbetade med ärendet

Först i september 2019 valde polismyndigheten att handlägga de bägge ärendena, då de lämnade båda bestridanden utan bifall.

Anmälan mot polismyndigheten Region Syd har nu behandlats av JO, som kritiserar polismyndigheten. I sitt beslut betonar förvisso JO att handläggningstiden i allmänhet är närmare två år lång hos Region Syd och att de har mycket ärenden att behandla, men det är likväl inget skäl till att det dröjt så pass lång tid.

Någon generell handläggningstid går inte att fastställa, då olika ärenden prioriteras olika högt, men polismyndigheten har bekräftat att mannens ärenden var okomplicerade. Det har även framkommit att mannens ärende under en lång tid blivit liggande utan att någon arbetat med det.

Fått flera klagomål

”Det är naturligtvis oacceptabelt. Såväl de långa handläggningstidema i sig som Polismyndighetens passivitet står i strid med förvaltningslagens krav att ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts”, skriver JO som även anser att polismyndigheten skulle ha underrättat mannen om fördröjningen.

Vidare har det framkommit att polismyndigheten försökt komma till rätta med de långa handläggningstiderna, men JO anser trots det att situationen är bekymmersam och råder myndigheten att utnyttja sina samlade resurser för att uppnå godtagbara handläggningstider.

Av beslutet framgår det att JO 2019 fick flera klagomål om lång handläggningstid i ärenden gällande parkeringsböter, vilka främst varit riktade mot Region Syd.

ANNONS

Storsäljare

Malmö

Köp en deal, spara upp till 90%

Publicerad:

LÄS VIDARE