M vill utreda sänkt straffålder

Av:  TT

Moderaterna vill skärpa kampen mot brottsligheten med ökade befogenheter till polis och ordningsvakter.

Partiet vill också utreda sänkt straffmyndighetsålder.

– Att utreda det är i grund och botten bra, säger Moderatledaren Ulf Kristersson efter beslut om straffmyndighetsålder men har ingen uppfattning om till vad, eller om, åldern borde sänkas.

Men helt klart är, enligt M-ledaren, att det sätt som samhället möter unga brottslingar på idag inte fungerar.

– Framförallt är jag ute efter att de unga som begår brott måste få möta rätt myndigheter och rätt åtgärder. Att som idag hamna hos socialtjänsten som om det vore barn med helt vanliga problem fungerar inte, säger han.

Moderaternas partistämma beslutade på fredagen om ytterligare skärpningar av partiets rättspolitik.

Man vill bland annat öka polisens möjligheter till hemliga tvångsmedel, göra det lättare att genomföra husrannsakan i kriminella miljöer och utöka möjligheterna att samla in, registrera och analysera biometriska uppgifter från misstänkta.

De moderata ombuden som gick upp i talarstolen gav en mörk bild av tillståndet i Sverige.

– Det är vardagsmat nu, att man vaknar upp och undrar vem som blivit skjuten i natt, sade Alexandra Anstrell, Stockholms län.

Sänkt straffålder?

Anders Ågren, Västerbotten, tyckte att Sverige har blivit ett avskräckande exempel.

– Kriminaliteten hotar inte bara enskilda utan hela samhället, sade han.

Andra pekade på att unga inte längre vågar ha på sig märkeskläder av rädsla för att bli rånade.

Det rådde stor enighet om de skärpningar av rättspolitiken som partistyrelsen föreslagit. På några punkter ville dock stämman gå ännu längre.

Den beslutade bland annat, på förslag av Staffanstorps kommunalråd Christian Sonesson, att Moderaterna ska verka för att utreda en sänkning av straffmyndighetsåldern från dagens 15 år.

– Vi behöver göra det svårare för den organiserade brottsligheten att rekrytera unga, sade Noria Manouchi, Skåne.

Bland riksdagspartierna är det i dag bara Sverigedemokraterna som är för sänkt straffmyndighetsålder.

Moderaternas rättspolitiske talesperson Johan Forssell säger att det är motiverat att utreda frågan, och det finns både för- och nackdelar.

– Det handlar å ena sidan om brottsofferperspektivet och att kunna utreda fler brott, vi har ju personer som används för brottslighet eftersom de är 13 och 14 år och inte kan ställas inför rätta, säger Forssell.

– Å andra sidan kan en sänkt ålder leda till att ännu yngre personer utnyttjas av gängen och det handlar ju om barn, vilket bland annat ger frågor om när en hjärna är färdigutvecklad.

Livstids utvisning

Stämman ville också skärpa partistyrelsens förslag om att fler utländska medborgare som begår brott ska utvisas. För grova brott ska utvisning vara på livstid, blev beslutet.

Moderaternas rättspolitiske talesperson Johan Forssell medgav från talarstolen att förslagen att ge polisen ökade befogenheter påverkar den personliga integriteten. Men för att klara upp fler brott behövs de.

– Har du problem med att finnas i polisens register, så begå inga brott. Det är en enkel lösning.

Under stämmans debatt var det få röster som hördes som varnade om konsekvenser för den personliga integriteten. Ett par ombud var kritiska till förslaget om att polisen ska kunna upprätta tillfälliga visitationszoner.

Det hördes också invändningar mot att pröva ett system med anonyma vittnen vid allvarliga brott. Men stämman sade ja till båda förslagen.

Nej till kommunala poliser

En stridsfråga inom Moderaterna är om man ska ändra lagen för att öppna för kommunala ordningspoliser. De ska ha kortare utbildning än dagens poliser och kommunpolitikerna ska med dem som extra kraft få större möjligheter att direkt påverka invånarnas trygghet.

Förslaget avslogs dock, bland annat med argumenten att en konkurrerande poliskår kan störa den nationella polisens arbete och att kostnader för trygghet övervältras på kommunerna.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN