”Sexuella trakasserier är vardag för oss”

Flygvärdinnorna tycker inte att tafsande passagerare är det främsta problemet på arbetet. Ofta är det kapten, styrman och kabinchefer som står för de värsta sexuella trakasserierna.

– Det är mycket värre att bli utsatt av en kapten eftersom vi riskerar att förlora jobbet om vi säger ifrån till dem, säger en flygvärdinna.

De flesta flygvärdinnor som Aftonbladet varit i kontakt med är rädda för att berätta om vad de utsatts för. Flera av bolagen har strikta regler och kontrakt som förbjuder de anställda att prata med media. En kvinna berättar att hon försökt larma sina chefer om sexuella trakasserier men att det tystats ner och att hon själv fått tillsägelse om att hon måste anpassa sig.

De flesta flygvärdinnor är i dag anställda via olika bemanningsföretag eller inne på korttidskontrakt. Om de blir obekväma eller ifrågasätter kan flygbolagen enkelt låta bli att förlänga kontraktet.

– Man förväntas liksom acceptera kommentarer om sitt utseende, tafsande och sexuella anspelningar, berättar en kvinna.

Flera talar om en kultur där flygvärdinnorna är helt maktlösa. Kaptenen är den högsta arbetsledaren ombord och har makt att påverka en flygvärdinnas framtid inom bolaget. Det gör att många inte vågar säga ifrån.

– Man blir hela tiden evaluerad utifrån ett schema med olika poäng, bland annat på utseende och samarbetsförmåga. Och om man säger emot kaptenen riskerar man att få dåliga poäng på servicenivå och kanske strykas ur schemat månaden efter, berättar en flygvärdinna.

“Har blivit vardag”

Några av flygvärdinnorna som Aftonbladet talat med berättar att de utsätts för sexuella trakasserier på nästan varje slinga de flyger. Andra flygvärdinnor säger att det är ovanligt men att det finns en jargong bland vissa besättningar som man måste anpassa sig till.

– Man vänjer sig vid den här kulturen väldigt snabbt och lär sig hur man ska hantera olika kaptener och styrmän, säger en flygvärdinna.

De berättar att det är de yngre flygvärdinnorna som blir värst utsatta, de som är nya i branschen.

– Vi brukar försöka varna de nya för vilka personer man ska akta sig för, säger en flygvärdinna.

– Det gäller att vara tillmötesgående men hålla sig borta från situationer där till exempel kapten eller styrman förväntar sig något mer av en. Det gäller framför allt när vi är ute på stopp eller flyger från annan flygplats. Jag går till exempel alltid till hotellrummet innan klockan blir för mycket, berättar en flygvärdinna.

Aftonbladet har tagit del av anställningskontrakt och uniformskoder för flera av bolagen. Några av flygvärdinnorna vittnar om att de fått kommentarer och dåliga utvärderingar som de själva tycker är orättvisa och som inte alls har med arbetet eller säkerheten ombord att göra.

– Det kan handla om att man sagt till en kapten att man inte vill äta middag med honom och sen på flighten efter placeras man i köket längst bak och får efteråt se i utvärderingen att man har samarbetssvårigheter, berättar en kvinna.

– Det är lite som att vi är geishor, vi förväntas bara vara tillmötesgående och le oavsett vad de säger till oss, berättar en tidigare flygvärdinna som nu lämnat branschen.

Saknas statistik

Det finns ingen statistik över sexuella trakasserier ombord på svenska flygplan. Om passagerare beter sig på ett sätt som påverkar säkerheten ombord ska det enligt EU-direktiv rapporteras till Transportstyrelsen. I anmälningarna kan man dock inte urskilja sexuella trakasserier från annat olämpligt beteende, som att passagerare vägrar följa säkerhetsföreskrifter. Internationella undersökningar visar dock att sexuella trakasserier är vanligt, vilket även de flygvärdinnor Aftonbladet haft kontakt med vittnar om.

– När en full passagerare upprepade gånger tog mig på rumpan och kom med sexanspelningar larmade jag kaptenen direkt och mannen fick senare en varning av flygbolaget. Men den gången en styrman betedde sig olämpligt vågade jag inte säga ifrån även fast det kändes mycket värre för mig, berättar en kvinna.

Flygvärdinnorna som Aftonbladet har pratat med jobbar åt några av de främsta bolagen med baser i Sverige. Samtliga kvinnor är dock inhyrda via bemanningsföretag eller inne på korttidskontrakt. Ofta har de fått bekosta sin egen utbildning, eller gått en internutbildning i en månad utan lön.

Bolaget: Påståendena är falska

Aftonbladet har sökt flygbolagen för att höra hur de arbetar för att förebygga sexuella trakasserier, och om de har någon policy. Ryanair vill inte svara på den frågan.

– De här påståendena är falska. Ryanair har, som andra internationella flygbolag, omfattande interna rapporteringssystem kring säkerhet samt möjlighet till anonym rapportering till den irländska flygmyndigheten. Vi kommer därför inte kommentera uppenbart falska och påhittade påståenden, skriver Chris Lundshøj som arbetar med företagets försäljning och marknadsföring i Skandinavien.

Thomas Cook skriver att de har en uppförandekod som gäller all personal på bolaget. Där skriver de att sexuella trakasserier, liknande de flygvärdinnorna beskrivit, är oacceptabla. I policyn står:

”Medverka inte till ett beteende som skulle kunna tolkas av någon som att det skapar en hotfull arbetsmiljö, detta inkluderar olämpliga skämt eller kommentarer. // Tolerera inte trakasserier av något slag, inklusive sexuella, rasistiska, verbala, icke-verbala samt fysiska”.

Ytterligare en flygvärdinna som säger sig ha blivit utsatt för sexuella anspelningar på jobbet har arbetat åt Norwegian. Flygbolagets presschef säger att de tar sexuella trakasserier på stort allvar och att det inte spelar någon roll om den som anmäler är fastanställd eller bemanningsanställd.

– Vi har nolltolerans för sexuella trakasserier och hoppas och tror att vi har en så öppen kultur att man vågar lyfta det här med sin närmaste chef, säger Charlotte Holmbergh Jacobsson, presschef på Norwegian.

Aftonbladet har även sökt TUI för en kommentar utan resultat.

Publisert:

LÄS VIDARE