Forskare: Lathet smittar av sig

Foto: FREDRIK SANDBERG / TT / TT NYHETSBYRÅN
NYHETER

Ens personlighetsdrag när det kommer till att ta ett beslut smittar av sig på andra, enligt en ny studie, skriver Live Science.

Forskare har kommit fram till att människor inte bara tar efter attityder gentemot personlighetsdrag som försiktighet, otålighet och lathet utan även härmar dem. Detta enligt en ny studie som publicerats i vetenskapliga tidsskriften PLOS Computational Biology.

Det är dessa tre personlighetsdrag som styr hur människor fattar beslut som involverar att man tar en risk, fördröjer en åtgärd och gör en insats.

Försiktighet gör att man undviker risker, som att välja en säker belöning framför en större belöning som kan vara svårare att uppnå. Otålighet gör att man väljer alternativ som innebär en liten väntetid och en stark önskan om att få ut något nu snarare än senare. Och lata människor är de som tycker att den potentiella belöningen inte är värd ansträngningen.

Man betraktar försiktighet, otålighet och lathet förankrade drag, vilket innebär att de är svåra att förändra, enligt Jean Daunizeau som är en av forskarna bakom studien. Men den nya studien visar att så inte är fallet – människor anpassar omedvetet sina attityder till risk, försening och ansträngningar efter andra.

Därför är personlighetsdragen ”smittsamma”

För att komma fram till detta har forskarna använt sig av 56 friska människor. De mätte deltagarnas attityd till risk, förseningar och ansträngningar genom att ställa dem inför beslut. Till exempel fick deltagarna välja mellan en liten belöning i tre dagar eller en högre i tre månader.

Med hjälp av en datorgenerad deltagare noterade forskarna att efter att deltagarna sett hur försiktig, otålig eller lat attityd andra var inför en uppgift så påverkade det deras egna val gällande risk, försening och ansträngning.

Att dessa personlighetsdrag är ”smittsamma” har att göra med en önskan om att tillhöra en grupp, säger Jean Daunizeau. En annan förklaring är att folk kanske tror att andra har någon form av information om hur man ska bete sig, och vad som är socialt accepterat, skriver Live Science.

ARTIKELN HANDLAR OM