Dataspel och Tiktok kan dra ned skolresultat

Anna Lena Wallström/TT

Publicerad 2024-06-19

Mycket skärmtid kvällar och helger riskerar skolresultaten. Arkivbild.

Det finns en stark koppling mellan mycket dataspelande eller tiktokande på fritiden och sämre skolresultat, enligt en ny rapport från Skolverket.

Den negativa effekten märks redan från någon timmes användning per dag.

Mycket tid framför skärmen har sina risker. Folkhälsomyndigheten har i dagarna pekat på att barns och ungdomars digitala medieanvändning påverkar sömn, relationer och fysisk aktivitet negativt.

Nu visar Skolverket att det på liknande sätt finns en tydlig koppling mellan skärmtid på fritiden, vikt åt exempelvis Fortnite eller Tiktok, och skolresultat. Det handlar om 15-åringar och hur de presterade i matematik, läsning och naturvetenskap i kunskapsmätningen Pisa 2022.

– Det blev ett lägre resultat i Pisa redan från en timmes användning av sociala medier per dag, säger Pernilla Jonsson, enhetschef vid Skolverket.

Inget klart samband

Datorer och andra digitala lärverktyg är också en självklarhet på de flesta skolor. Men hur användningen i undervisningen påverkar resultaten är svårare att slå fast, enligt Skolverket. Det finns inga entydiga samband.

Lagom tycks vara bäst, sett i antal timmars användning per dag. I alla fall har elever som använder dator, padda eller mobil tre-fyra timmar per skoldag bättre Pisaresultat än de som hade fler timmar, eller färre.

– Men man ska inte stirra sig blind på antalet timmar. Det handlar ju också om hur de digitala lärverktygen används och till vad, säger Pernilla Jonsson.

Detta är dock inget som studien kan besvara, inte heller vilken kompetens eller förmåga lärarna har.

– Vad man kan säga är att det är komplext. Skärmar kan både vara främjande för kunskapsinhämtningen, och ett distraktionsmoment.

”Behöver hjälp”

Till bilden hör också att de flesta svenska 15-åriga elever använder digitala verktyg för annat än lärande upp till en timme per skoldag, på raster eller lektioner. Var femte elev svarar att aldrig eller nästan aldrig stänger av meddelanden från sociala medier under lektioner. Fyra av tio vittnar om att de distraheras av meddelanden till dem på nästan varje mattelektion – men Skolverket ser inget, eller bara ett svagt samband mellan dessa distraktioner och Pisaresultaten.

Sammanfattningsvis pekar alltså Skolverkets rapport på att det är skärmtiden utanför skolan som har en tydlig koppling till skolresultaten.

– 15-åringar behöver hjälp att begränsa användningen av sociala medier och dataspel. Men det är också viktigt att de får lära sig självreglering, alltså att lära sig en ansvarsfull användning. Alla vuxna runt eleverna är viktiga här, säger Pernilla Jonsson.

ANNONS

Följ ämnen i artikeln