Lundsberg fall för Skolinspektionen efter misstänkta kränkningar

Av: Julia Wågenberg, Oskar Forsberg

Publicerad:
Uppdaterad:

Skolinspektionen har nu tagit kontakt med internatskolan Lundsberg.

Myndigheten kräver en skriftlig redovisning efter Aftonbladets avslöjande om misstänkta sexövergrepp på skolan.

– Vi vill ha tydligt beskrivit vad som hänt, vad skolan gjort och vad de tänker göra, säger Björn Persson på Skolinspektionen.

Lundsberg har nu en vecka på sig att svara.

1 av 4

I veckan har Aftonbladet avslöjat att misstänkta sexbrott på Lundsbergs internatskola polisanmälts. Det ska, enligt obekräftade uppgifter, röra sig om en smygtagen sexfilm samt ett sexövergrepp mot kvinnliga elever.

I går blev det även känt att skolan för en tid sedan stängt av en elev. En äldre elev ska ha fått lämna skolan sedan han slagit en yngre elev med ett läderbälte.

Detta valde ledningen för Lundsberg att inte polisanmäla.

”Vill ha tydligt beskrivit”

Med anledning av Aftonbladets rapportering om skolan har Skolinspektionen nu tagit kontakt med internatskolans rektor Johan Harryson.

– Ja, det stämmer. Vi har haft kontakt med rektorn vid två tillfällen när vi fick kännedom om övergrepp mot flickor och efter dagens tillkommande händelser där något skärp varit inblandat, säger Björn Persson, tillförordnad chef för myndighetens inspektionsavdelning i Göteborg.

Tillsynsmyndigheten kräver nu en skriftlig redovisning som ska besvaras senast i nästa vecka.

I brevet från Skolinspektionen uppger myndigheten att man vill ha svar på fyra frågor:

Vad har hänt och när har det skett?

När fick ni kännedom om detta?

Vilka åtgärder vidtogs i anslutning till att ni fick kännedom?

Vad planerar ni göra framöver mot bakgrund av det som hänt?

– Vi vill ha tydligt beskrivit vad som hänt, vad skolan gjort och vad de tänker göra. Just nu har vi inte alla fakta på bordet, säger Björn Persson.

”Sluten miljö”

Vad får er att agera?

– När vi får uppgifter om kränkningar på en skola i en så pass sluten miljö som det är på en internatskola är det allvarligt och vi måste undersöka för att se om vi behöver vidta en åtgärd, säger Persson.

Lundsbergs vice styrelseordförande Johan von Scheele har berättat för Aftonbladet att det var ett aktivt val att inte polisanmäla händelsen då en elev blev slagen med ett läderbälte. De bedömde att det inte var fråga om ett brott.

– Misstänker vi att lagen överträds är vi skyldiga att anmäla, säger han.

”Måste ha stor säkerhetsmarginal”

Är det en uppgift för skolan att bedöma om något är brottsligt?

– Man kan inte anmäla alla händelser förstås, man måste göra någon slags bedömning om man tror att det kan röra sig om ett brott, säger Björn Persson på Skolinspektionen och tillägger:

– Men tvingas man göra en sådan bedömning måste man ha en stor säkerhetsmarginal.

En vecka på sig att svara

Var tredje år genomför Skolinspektionen tillsyn av landets skolor. I maj senare i år ska ordinarie granskning inledes av Lundsberg.

Beroende på vad skolan ger för svar till Skolinspektionen kan granskningen komma att inledas tidigare än tänkt.

– Det beror på vilket intryck vi får av handlingskraften och viljan att rätta till det här från huvudmannens sida, säger Persson.

Johan von Scheele, vice styrelseordförande på Lundsberg, skriver i ett mejl till Aftonbladet att skolan har ”ett gott samarbete med Skolinspektionen”.

”Man har bett om skriftlig information om det ärende som polisen nu utreder. Under förmiddagen informerade vi Skolinspektionen per telefon om såväl detta ärende som det ärende som inte polisanmälts. Ärendena har hos oss högsta prioritet. En skriftlig redogörelse, där vi även kommer att redogöra för det ärende som ej polisanmälts, kommer att översändas till dem så snart vi har alla fakta på bordet”, skriver Johan von Scheele.

Senast den 27 januari 2017 ska svaret från internatskolan Lundsberg ha inkommit till Skolinspektionen.

Publicerad:

LÄS VIDARE