Bevisen vid dödsskjutningen nu en fråga för HD

Erika Nekham/TT

Publicerad 2022-11-22

Polisens tekniker undersöker brottsplatsen i Märsta, där en man sköts till döds. Nu prövas fallet av Högsta domstolen. Arkivbild.

Skyttens jacka fanns i hans bostad. Spår från honom fanns på patronhylsor på brottsplatsen och han hade tillgång till vapen.

Räcker det för att fälla en 25-åring för dödsskjutningen i Märsta?

Nu prövar Högsta domstolen bevisningen i fallet – som försvararen menar är helt missförstått.

Att Högsta domstolen (HD) tar upp mål som rör bevisfrågor hör verkligen inte till vanligheterna. Men under tisdagen inleddes huvudförhandlingen i ett redan uppmärksammat mål, där en man först dömdes till livstids fängelse av tingsrätten och därefter friades av hovrätten – på samma bevisning.

När rättegången drog i gång fattades dock en viktig part i målet: den åtalade mannen själv. Han reste utomlands förra hösten och har inte återvänt. Så första frågan för rätten var att besluta om var ifall förhandlingen kunde fortsätta ändå. Det kan den, slog HD fast.

Målet handlar om ett mord som av Åklagarmyndigheten beskrivs som ett typexempel på den allvarliga våldsbrottslighet inom kriminella miljöer som på senare tid vuxit fram i Sverige: en person skjuts till döds mitt på dagen, framför vittnen, av en maskerad gärningsman som tar sig snabbt till och från brottsplatsen, i det aktuella fallet på en elsparkcykel.

– Ska man beskriva själva brottet är det en effektivt utförd avrättning. Det är ett hänsynslöst brott där målsägaren inte haft någon chans att försvara sig och där personer ur allmänheten har utsatts för väldigt stor risk, säger Eva Bloch, byråchef på Åklagarmyndigheten.

En grön parkas

Händelsen, menar åklagarsidan, är också exempel på ett så kallat indiciemål, där flera olika omständigheter pekar mot att en person kan vara skyldig även om varje enskilt bevis i sig inte är tillräckligt.

– Bevisningen i målet består av flera pusselbitar, som vi menar vid en samlad bedömning av alla bitar innebär att åtalet är styrkt. Det finns alltså ett flertal bevis som knyter den tilltalade vid skjutningen, säger Eva Bloch.

Några av ”pusselbitarna” som åklagarsidan hänvisar till är:

+ Skytten hade en grön parkas på sig. Hemma hos 25-åringen hittades just en sådan parkas, som bedömts vara samma jacka som skyttens. Den hade inte bara spår från 25-åringen på sig utan även blodspår från brottsoffret. På jackan fanns även tändsatspartiklar som kan kopplas till den typ av ammunition som användes.

+ 25-åringens dna fanns på flera av patronhylsorna som hittades vid brottsplatsen.

+ Han hade tillgång till en elsparkcykel och befann sig i närområdet vid tiden för mordet. Han saknar alibi och har haft en tidsmässig möjlighet att begå brottet.

+ Han har haft tillgång till och kunskap om vapen och ammunition och även annat tyder på att han har kopplingar till pågående kriminalitet.

”Inte utesluten”

Riksåklagarens uppfattning är att en noggrann bevisvärdering förutsätter att rätten först bestämmer ett värde för varje enskilt bevis och därefter gör en sammanvägning av alla bevisvärdena, förklarar Eva Bloch.

– Så som vi läser hovrättens dom har rätten avfärdat enskilda bevis och därefter ogillat åtalet utan att göra en samlad bedömning, och då landar man enligt vår uppfattning fel.

Hovrätten ansåg att bevisningen inte var tillräcklig för att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att 25-åringen är gärningsmannen. ”En alternativ gärningsman kan inte anses praktiskt taget utesluten”, skriver hovrätten. Och det är just det här – och inte indiciebevisningen – som frikännandet till största delen baseras på enligt 25-åringens försvarsadvokat Martin Persson, som anser att riksåklagaren missförstått målet.

– Oavsett om det funnits mer dna-spår, tyngre indiciebevisning och ytterligare saker som kunde koppla min huvudman till gärningen, så måste man fortfarande utesluta alternativa gärningsman, säger Martin Persson.

– Kort och gott, det här målet handlar om vilka krav man kan ställa på staten, alltså polis och åklagare, att man måste utreda och utesluta alternativa gärningsmän, fortsätter han.

Annan pekades ut

Efter mordet fick polisen ett tips där en annan person pekades ut som skytten, men den uppgiften följdes aldrig upp. Dessutom bor det en annan person i 25-åringens lägenhet som är dömd för en mängd olika våldsbrott men som inte heller kollats upp av polisen.

Men det finns också oklarheter kring de pusselbitar åklagarsidan hänvisat till. Exempelvis har inte bara 25-åringens utan även offrets flickväns dna har hittats på hylsorna. Hon har avförts från utredningen, och detta visar enligt försvaret hur spår från någon faktiskt inte behöver innebära att den personen är mördaren. Det finns också dna från andra personer på skyttens jacka.

Martin Persson tror att HD går på samma linje som hovrätten:

– Jag tror han blir frikänd. Jag är övertygad till och med.

Följ ämnen i artikeln