JO inleder utredning mot Polismyndigheten

TT

Publicerad 2023-02-06

Flera har upplevt att det är svårt att komma fram till Polismyndigheten via telefonnumret 114 14. Arkivbild

Under den senaste tiden har Justitieombudsmannen (JO) fått in flera klagomål om att det ska vara svårt att komma fram till Polismyndigheten via telefonnumret 114 14. Till följd av anmälningarna har JO Per Lennerbrant nu beslutat om en utredning.

”Av anmälningarna till JO framgår att väntetiderna vid telefonsamtal har varit mycket långa och i vissa fall ska den som ringt ha kopplats bort utan att få prata med någon. Jag vill därför undersöka frågan närmare”, säger justitieombudsman Per Lennerbrant i ett pressmeddelande.

Nu begär JO att Polismyndigheten ska yttra sig angående det som kommit fram i anmälningarna samt hur tillgängligheten via telefonnumret 114 14 ser ut i stort. Polismyndigheten ska även redogöra för vilka åtgärder de tänker vidta för att komma till rätta med problemet.

Följ ämnen i artikeln