Inga svar till Marie

avStaffan Lindberg, Elisabeth Marmorstein

NYHETER

Men Reinfeldt medger att många kommit i kläm

Foto: BJÖRN LINDAHL
”ödmjuk” Här konfronterar Aftonbladet Fredrik Reinfeldt med Marie Bengtssons historia. Han kan inte kommentera enskilda fall, men säger sig vara ödmjuk inför att många hamnat i kläm med de nya sjukreglerna.

Fredrik Reinfeldt kan inte kommentera Marie Bengtssons fall.

Men erkänner att många kommit i kläm när sjukreglerna förändrats.

– Jag är ödmjuk inför det, säger han.

Foto: ULF HÖJER
Socialminister Göran Hägglund (KD) med Aftonbladets bild på Marie Bengtsson.

Aftonbladet konfronterade sent i går kväll Fredrik Reinfeldt (M) och socialminister Göran Hägglund (KD) med Marie Bengtssons fall. Trots svår sjukdom nekas hon förtidspension av Försäkringskassan.

Som ministrar får de inte kommentera enskilda fall. Men:

– Hon ska ju ha naturligtvis ha förtidspension om hon är varaktigt arbetsoförmögen, men det kan inte jag bedöma och det är heller inte min uppgift att göra, säger Göran Hägglund.

Ska justera

Han menar att det är svårt att utforma ett system som både är tryggt för människor och fungerar som en väg tillbaka i arbetslivet.

– Vi ska ständigt vara villiga att prestigelöst pröva och justera sådant som behöver justeras så att det bli så bra som möjligt för den enskilda.

Fredrik Reinfeldt försvarar förändringarna av sjukreglerna som hans regering har gjort.

– När jag får makt och ansvar måste jag reagera på allvarliga samhällsproblem.

– 750 000 människor var långtidssjukskrivna, förtidspensionerade och levde långt från arbetsmarknaden, Hela det svenska systemet var passivt och gruppen bara växte. Det åt ur resurserna till välfärdens verksamheter.

”Svår förändring”

Han erkänner att många kommit i kläm i förändringen.

– Många exempel visar att det är en förändring som är svår. Som ställer många frågor om vad som är arbetsförmåga och inte är det. Jag är ödmjuk inför det. Vi bör försöka få myndigheter som följer upp och parerar när det gått snett.

Kan du lova att färre människor kommer att råka illa ut om ni får förnyat förtroende?

– Reformen är nu genomförd. Det handlar om att vårda och se till så att rehabiliteringsresurserna kommer på plats. Att den som är för sjuk för att jobba blir sjukskriven. Och den som har arbetsförmåga kommer inom ramen för arbetsmarknadspolitiken.