Struntade i att lyssna på experter

NYHETER

F-kassan: Deras utlåtande används bara som en del av bedömningen

Försäkringskassan vägrade lyssna på sina egna experter.

Trots att Christina var döende nekades hon ersättning.

– Bara för att vi köper in experthjälp innebär det inte att vi är bundna till deras utlåtande, säger samordnaren Cecilia Udin.

Försäkringskassan skickade Christina Reyes till Nynäshamn för att flera specialister skulle granska hennes ärende. Utredningen beräknades kosta omkring 40 000 kronor.

Men Försäkringskassans handläggare struntade i experternas utlåtande.

Vad har handläggaren för kompetens som gör att den kan döma ut vad läkare, psykologer och teraputer säger?

– Ingen specialkompetens. Men experternas utlåtande används bara som en del av bedömningen. Det finns även andra underlag att ta hänsyn till, säger Cecilia Udin, nationell samordnare på Försäkringskassan.

Vad för underlag?

– Det kan jag inte svara på eftersom jag inte kan uttala mig i det enskilda fallet. Men Försäkringskassan har också egna rådgivare med medicinsk kunskap som vi använder oss av för att tyda det medicinska i underlag som inkommer. Det finns också oftast en utredning som har gjorts med den försäkrade själv.

Men för de som kände Christina var det så uppenbart att hon inte kunde jobba. Hon var dödligt sjuk och kunde inte ens gå.

– Som sagt jag får inte uttala mig i det här särskilda ärendet, men det kan finnas arbeten man klarar även med minskad rörlighet.