Nyheter

Experternas svar om vulkanmolnet

Av: 

Josefine Hökerberg

NYHETER

Det isländska vulkanmolnet fortsätter att lamslå flygtrafiken i stora delar av Europa. Över 100 000 resenärer är drabbade bara i Sverige.

Här är experternas svar på de vanligaste frågorna:

Hur länge kan vulkanutbrottet hålla på?

Ari Tryggvason, geofysiker vid Uppsala universitet:

– Svårt att veta - men utifrån vad vi vet om tidigare utbrott kan det hålla på av och till under ett år eller mer framöver. Det kan också vara över om en vecka.

Vad innehåller vulkanaskan?

Ari Tryggvason:

– Askan innehåller partiklar av vulkaniskt glas, eller små lavastenar. Den kan också innehålla fluor och svavel – ämnen som kan vara giftiga. Askan bildas när lavan från vulkanen innehåller mycket gas och blir explosiv, eller som i det här fallet när lavan kommer i kontakt med vatten. När vattnet förångas uppstår en explosion som tar med sig glaspartiklarna upp i luften.

Varför kan vi inte flyga?

Ari Tryggvason:

– Flygplansmotorer är känsliga för partiklarna i askan. Temperaturen i motorn högre än lavans smältpunkt, vilket innebär att bränsleinsprutningen kan täppas igen.

Var är det stopp i flygtrafiken?

Aftonbladet red:

– Flygrummen i följande länder var på fredagsmorgonen inte öppna för flygtrafik: Irland, Storbritannien, Belgien, Nederländerna, Danmark, Sverige, Finland, Estland, norra Frankrike samt alla flygplatser i Paris, delar av Tyskland inklusive Düsseldorf, Köln, Hamburg, Berlin samt kring Frankfurt och delar av Polen, inklusive flygplatsen i Warszawa. Lettland och Litauen stängde sina luftrum på fredagen, rapporterar AFP.

Det innebär att ingen kan flyga till eller lyfta från dessa områden. Tusentals svenska resenärer är strandsatta ute i världen. Under morgonen meddelade svenska Luftfartsverket,att flygtrafiken norr och väster om Mora-Gävle/Söderhamn-Kiruna öppnade klockan 8. Prognosen är att hela det svenska luftrummet norr om linjen Mora-Gävle/Söderhamn (inklusive kustområden) ska kunna öppnas kl 15 på fredagen.

Hur ska jag bära mig åt om jag måste resa ändå?

Aftonbladet red:

– Försök att hitta alternativ - bil, buss, taxi eller båt/färja. Kanske flyga till en annan öppen flygplats och ta buss/bil/båt därifrån och hem.

När kan flygtrafiken komma i gång?

Ari Tryggvason:

– Det beror på hur mycket aska som produceras, och på hur mycket is som smälter och rinner ner i lavan och det vet vi i nuläget inte. Sen beror det även på vinden, och väderprognosen ser inte bra ut - det ska fortsätta blåsa västliga vindar över helgen.

Hur kommer det sig att planen är avstängda i Europa men inte på Island?

Ari Tryggvason:

– Vindarna var västliga, så man kunde flyga från Keflavik västerut och även österut i början tills askmolnet hunnit fram till England.

Är regn från askmolnet giftigt?

Ari Tryggvason:

– Ja, i princip. Men inte i Sverige där halterna är låga.

Hur stor är faran att grannvulkanen Katla aktiveras?

Ari Tryggvason:

– Alla vulkaner som ligger på den här delen av spridningsryggen som går över Island hänger ihop i någon mening. Man kan säga att sannolikheten är större nu att ett utbrott sker vid någon av de andra systemen, men vi vet helt enkelt inte hur stor.

Kommer askan att hamna på marken eller håller den sig i luften?

Ari Tryggvason:

– Förr eller senare faller askan ner. Askan kan vara giftig men ingenting tyder på att halterna i Sverige skulle kunna bli farliga.

Hur påverkar vulkanaskan vår hälsa?

Thomas Sandström, professor i lungmedicin på Norrlands universitetssjukhus:

– De här partiklarna kommer förmodligen inte att påverka vår hälsa över huvud taget eftersom de befinner sig så högt upp i atmosfären. Vi kan ta det väldigt lugnt. För att det ska påverka hälsan måste halterna vara höga i marknivå.

På vilket sätt kan vulkanaska vara farligt för hälsan?

Thomas Sandström:

– Vid höga halter i marknivå kan partiklarna orsaka irritation i ögon och personer med astma kan få tungt att andas. Men blir det så är det bara fråga om att personer med astma får ha med sig sina astmainhalatorer som de brukar ha ändå. Man kan jämföra det med att stå på en motorväg.

Är askan farlig för vår natur?

Askpartiklarna höll sig på fredagen högt upp i atmosfären, på cirka 10 000 meters höjd.

– Vi kan inte se någon påverkan på luftkvaliteten på marknivå, säger Karin Persson vid Svenska Miljöinstitutet IVL, till TT på fredagen.

Kan askan vara farlig för boskap och betesdjur?

Joakim Holmdahl, chef för Jordbruksverkets enhet för internationella frågor och beredskap:

– Sveriges bönder kan tills vidare släppa ut sina djur på bete som vanligt. Jordbruksverket såg på fredagen ingen risk för kvaliteten på vare sig foder, luft eller vatten. Om mängden aska skulle öka nära marken kan det dock bli läge att hålla djuren inomhus eftersom fluor bygger in kalcium i skelettet på växande djur och väldigt höga halter kan orsaka deformiteter och skador, säger Joakim Holmdahl till TT på fredagen.

Texten uppdateras

ANNONS

De nya Muminmuggarna ABC finns nu att förhandsboka hos Nordic Nest!

Extern länk från Nordic Nest

Köp här!

Publisert: