”Satsa på pensionärerna och sänk skatten”

NYHETER

Så vill läsarna att de rödgröna planerar sin budget

Höjningen av bensinskatten är inget som tilltalar de läsare som har hört av sig till Aftonbladet.

"Det parti som sänker skatten på bensin, olja, tobak och alkohol skulle få min röst!", skriver Tobias.

Satsa på pensionärerna, sänk skatten och förbättra sjukförsäkringen.

Läsarnas krav på de rödgröna handlar mer om skatter och bidrag än om jobb.

"Sjukförsäkringen. Det är den abslout viktigaste frågan. I dag blir människor behandlade MYCKET illa i Sverige år 2010!" skriver en läsare.

Sänkta skatter

"Lägre skatter förstås, det är ju lönen vi lever av!", skriver Lasse.

"Inga skattehöjningar. Justera det som blev riktigt tokigt med a-kassa och sjukförsäkring, skriver Kenneth.

"Fortsätta sänka skatter till alla arbetare, väl märk att alla som ÄR AVLÖNADE ÄR ARBETARE", skriver Inga.

Sänkta elpriser är ett annat krav på det parti som läsarna vill lägga sina röster på.

"Det är dags att reglera elpriserna. Folk får snart gå från hus och hem. Jag skulle kalla det samhällsfarligt! Rasar bostadsmarknaden så blir det som ett dominobricksfall, skriver Beatrice.

"Satsa på pensionärerna"

Skatten på pension är i dag högre än skatten för inkomst. Alliansen har lovat sänkt skatt för pensionärerna.

När Mona Sahlin första maj-talade i helgen lovade hon att halvera skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare om de rödgröna vinner valet.

Precis som alla partier har förutspått så verkar pensionärernas situation bli en viktig fråga inför valet.

"Min man är pensionär och betalar ganska mycket mer i skatt än mig. Jag förstår inte att man tar från de som har så låg inkomst redan", säger Barbro.

"Tillåt fattigpensionärarna en rimlig levnadstandard. Har jobbat och betalat skatt i 50 år men får en pension på 8000/månad", skriver Ingegärd.

Invandringen är en annan fråga som läsarna förväntar sig att partierna tar upp.

Så mycket vill de rödgröna höja – och sänka – skatter:

Skattehöjningar:

Avskaffat jobbskatteavdrag för miljonärer: 4,2 miljarder 2011 och 2012

Avskaffat rut-avdrag (avdrag för tex städning i hemmet): 1,95 miljarder 2011 och 2012

Minskat jobbskatteavdrag för att bekosta sänkt skatt för föräldralediga, förtidspensionärer, arbetslösa, sjuka mfl: 2 miljarder 2011 och 2012

Slopad nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga: 20,6 miljarder 2011 och 2012

Höjd skatt på alkohol och tobak: 4 miljarder 2011 och 2012

Skatt på förmögna: 4 miljarder 2012

Höjd stämpelskatt på juridiska personers förvärv av fastigheter: 1 miljard 2011 och 2012

Höjd skatt på vattenkraft och kärnkraft: 4 miljarder 2011 och 2012

Höjd skatt på handelsgödsel: 600 miljoner 2011 och 2012

Skatt på flourerande växthusgaser: 200 miljoner 2011 och 2012

Höjd koldioxidskatt: 10 resp 17 öre: 8,1 miljarder 2011 och 2012

Avfallsförbränningsskatt: 200 miljoner 2012

Trängselskatt på Essingeleden: 250 miljoner 2012

Skattesänkningar:

Skattesänkning för föräldralediga, förtidspensionärer, arbetslösa, sjuka mfl: 2 miljarder 2011 och 2012

Höjt reseavdrag med 75 respektive 150 öre: 450 miljoner 2011 och 2012

Sänkt skatt för pensionärer: 5 miljarder kronor 2011 och 2012

Sänkta arbetsgivaravgifter för småföretag: 8 miljarder 2011 och 2012

Avskaffade socialavgifter för unga arbetslösa: 1,5 miljarder 2011 och 2012

Sänkt fordonsskatt på bussar: 200 miljoner 2011 och 2012

ARTIKELN HANDLAR OM

Valet 2010