Reinfeldt: Terrordåd i svenska folkhemmet

Foto: Fredrik Reinfeldt vid sitt årliga jultal.
NYHETER

Statsminister Fredrik Reinfeldt fördömde i sitt jultal terrordådet som en attack i det svenska folkhemmet.

Samtidigt berömde han det muslimska Sverige för att stå upp för frihet och öppenhet.

Reinfeldt höll på måndagen sitt åttonde jultal på Skansen i Stockholm. Terrordådet för en dryg vecka sedan fick stort utrymme. Reinfeldt beskrev självmordsbombaren som någon som hatar det som Sverige står för; frihet, öppenhet och mångfald.

– En självmordsbombare kliver in i det svenska folkhemmet och det är detta han utmanar. Frihet och öppenhet, det är det han hatar, sade Reinfeldt.

Han tog också upp att terrordådet utfördes med religiösa förevändningar.

– Det hade med religion att göra. Det är svårt att ta till sig i ett sekulariserat land som Sverige. Utifrån religiösa utgångspunkter tar man sig rätt att hota andra.

Stark samsyn

Reinfeldt betonade att i Sverige rangordnas inte religionerna och att även ateister ska respekteras för sin icke-tro.

– I mångfaldens Sverige får religionerna finnas bredvid varandra, sade han.

Samtidigt välkomnade han det muslimska Sveriges reaktioner efter dådet och menade att imamer och andra tydligt försvarat Sveriges öppenhet och fördömt terrordådet.

– Jag välkomnar att det muslimska Sverige entydigt ställt sig upp.

Reinfeldt tolkar reaktionerna som att det finns en stark samsyn om vikten av att kämpa för öppenhet, frihet och mångfald i Sverige. Han tror att alla förstår betydelsen av att upprätthålla "kontraktet", som innebär att man inte bara åtnjuter öppenheten och friheten för egen del, utan också gör sitt för att andra ska kunna göra det.

Sårbart samhälle

Reinfeldt påpekade att det bland oss möjligen finns fler som är beredda till terrordåd, men de är inte så många och de blir inte fler.

TT: Är du oroad för fler terrordåd i Sverige?

– Jag tror att alla förstår att ingen kan garantera något, därför att det öppna samhället är så oerhört sårbart inför den enskilde individen som går snett på ett sätt som har vittgående konsekvenser för andra, sade Reinfeldt.

TT