Grönlandsisen smälter snabbare än någonsin

Isberg större än Tjörn lossnade i augusti

Inlandsisen på Grönland smälter fortare än någon förutspått. Mycket fortare.

Värmerekord i området har gjort att hela 540 kubikkilometer is försvann den här sommaren.

– Det är riktigt läskigt, säger Tom Arnbom, arktisexpert på Världsnaturfonden.

De illvarslande uppgifterna om avsmältningen kommer från den danska klimat- och polarforskaren Sebastian H. Mernild, vid Universitetet Alaska Fairbanks.

Avsmältningen är den kraftigaste sedan mätningarna började på Grönland 1873 och beräknas vara mellan 25 och 50 procent större än normalt.

Grönlandsisen smälter underifrån

– Det är riktigt läskigt med Grönlandsisen. Den har börjat smälta underifrån vilket gör att den rör sig mycket snabbare mot havet än vad man tidigare förutspått, säger Tom Arnbom.

I augusti lossnade det största isberget sedan 1962 från Grönlands nordvästra kust. Det är 260 kvadratkilometer, det vill säga större än Stockholms kommun, och större än Tjörn som är Sveriges sjätte största ö.

Isberget kommer frysa in i havsisen under vintern och rör sig bara sakta söderut.

– Men om ett-två år når det New Foundlandskusten i Kanada och då kommer man bli tvungen att flytta oljeplattformar som finns där. Det här berget är alldeles för stort för att bogsera bort eller spränga sönder så som man annars gör, säger Tom Arnbom.

Nya isfria områden skapar konflikter

För grönlänningarna, som vill göra sig fria politiskt från Danmark, innebär den smältande inlandsisen dock fördelen att nya mineralfyndigheter kommer i dagen, vilket skulle öka deras möjligheter att försörja sig på egen hand.

På flera ställen över hela norra polarområdet kommer nu nya landområden i dagen. Detta får även säkerhetspolitiska konsekvenser. Områden som ingen tidigare brytt sig om blir värdefulla när olja- och mineralfyndigheter plötligt blir lättillgängliga – och gränsdragningarna mellan nationerna är på många ställen oklara.

– Just nu slåss till exempel Grönland och Kanada ganska häftigt om en ö där man tror att det kan finnas olja, säger Tom Arnbom.

11 centimeter högre vattennivå

År 2080 räknar Sebastian H. Mernild forskningsteam med att avsmältningen kommer bli 80 procent större på Grönland än idag. Det skulle innebära att den globala havsnivån kommer stiga med knappt 11 centimeter.

I ett längre perspektiv hotar smältvattnet att påverka havströmmar, bland annat golfströmmen. Ingen forskare har dock vågat ge något tidsperspektiv på när sådana drastiska förändringar kan bli aktuella.

Publisert: