Psyksjuka tillåts röka på rummen

avMikael Hellmyrs

Publicerad:
Uppdaterad:

Personalen kan bära inköpta gasmasker

Personalen på gruppboendet tvingas bära gasmask för att klara den passiva rökningen. Bilden är från ett annat gruppboende än det i artikeln, men där samma problem uppstått.

De boende på gruppboendet drar en suck av lättnad – de kan fortsätta att röka på rummen.

Personalen klarar sig bra med gasmasker.

– Inte kul att jobba med mask, säger en anställd.

Röka, eller inte röka, på rummen – det har varit huvudfrågan på ett gruppboende i Eskilstuna. De permanent boende, som lider av psykiska besvär, har länge gillat att ta sig ett bloss eller två inne på sina rum. Men eftersom detta inneburit att personalen blir passiva rökare har Arbetsmiljöverket hävdat att det handlar om ett arbetsmiljöproblem.

"Går inte förbjuda"

Arbetsmiljöverket bötfällde först Eskilstuna kommun med 75 000 kronor. Kommunen överklagade till länsrätten och fick rätt. Böterna behövde inte betalas. Arbetsmiljöverket överklagade då beslutet till kammarrätten – som även de nu ger kommunen rätt och avslår Arbetsmiljöverkets överklagan. Därmed kan de boende blossa vidare på sina rum. Kammarrätten anser att det inte går att ”förbjuda de boende att röka inomhus i sina egna bostadsrättslägenheter”. I detta fall är den enskildes behov viktigare än arbetsmiljöhänsynen.

"Testat skyddsmaskerna"

Förutom att införa ett särskilt rökutrymme på boendet har kommunen vidtagit andra åtgärder. Kammarrätten konstaterar att ventilationen uppfyller kraven – men också att kommunen ”inköpt skyddsmasker som personalen kan använda”. Personalen själva är dock måttligt förtjusta. En kvinnlig anställd som vill vara anonym säger att personalen sällan använder skyddsmaskerna, men det förekommer.

– Det är några som testat maskerna i samband med arbete på rummen. Vi tycker inte att det känns bra. Man ska inte behöva ha en skyddsmask på sig under arbetet. Sedan fungerar de dåligt och luktar, säger kvinnan som arbetat på boendet ca fem år.

Utöver detta uppmanar kommunen rökarna att blossa utomhus på sommaren och inte på rummet. Arbetsmiljöverket kommer troligen att gå vidare till regeringsrätten.

– Vissa boende röker väldigt mycket och vi gillar inte att behöva arbeta i den miljön, säger den anställda kvinnan.

Publicerad: