Sverige får brandförstärkning från Italien

avOskar Forsberg

Det råder just nu extrem fara för skogsbränder i stora delar av Sverige.

Därför har Sverige nu begärt hjälp från EU som skickar italienska brandflyg.

– Tack vare EU-samarbetet har vi ytterligare förstärkt beredskapen i Sverige så att resurser med kort varsel kan sättas in ifall de behövs, säger Dan Eliasson, generaldirektör, MSB.

Just nu råder det en mycket stor fara för bränder i skog och mark i stora delar av Sverige. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har därför begärt brandflyg från EU – för att med kort varsel kunna agera ifall räddningstjänsten behöver stöd. 

– Skulle vi få en allvarlig brand, är det viktigt att snabbt få hjälpen på plats. Eftersom faran är överhängande är det viktigt att vi har en nationell beredskap som kan svara upp ifall någon behöver stöd, säger Jakob Wernerman, operativ chef för MSB:s hantering, i ett pressmeddelande.

1 av 3 | Foto: FREDRIK PERSSON / TT
Franska och Italienska vattenbombarna tankar vatten på Hörendesjön vid skogsbranden i Västmanland 2014.

Italienska plan

Brandflygen och deras besättning kommer från Italien, och är en del av EU-samarbetet för att ha en beredskap att hantera allvarliga olyckor eller kriser.

MSB skriver i ett pressmeddelande att det är ovanligt att säkra upp en internationell resurs som ännu inte har efterfrågats.

Men tidigare erfarenheter, från bland annat den omfattande skogbranden i Västmanland 2014, visade på vikten av ett snabbt och kraftfullt agerande, skriver MSB.

”Förstärkt beredskap”

Dan Eliasson, generaldirektör för MSB, är nöjd med den nya förstärkningen.

– Tack vare EU-samarbetet har vi ytterligare förstärkt beredskapen i Sverige så att resurser med kort varsel kan sättas in ifall de behövs. Självklart hoppas jag att vi inte behöver använda dem, men skulle en stor brand ändå inträffa är tiden en avgörande faktor, säger han.

Dagens tre rubriker 10 juni 00:29
ARTIKELN HANDLAR OM

EU

Sverige