Borelius kan få 1,2 miljoner kronor

NYHETER

Kan få en årslön i fallskärm efter en dryg vecka på nya jobbet

Om statsrådsarvodesnämnden följer sin praxis och betalar en årslön till avgående statsrådet Maria Borelius kommer hon att få en dryg miljon kronor i lön för åtta dagars arbete.

– En förutsättning är dock att hon ansöker om att få avgångsvederlag, säger nämndens ordförande Gunnar Grenfors till aftonbladet.se.

Statsrådsarvodesnämnden är det organ som bestämmer statsministerns och statsrådens arvoden. Från och med den 1 juli 2006 är arvodet till statsministern höjt med 5 000 kronor till 121 000 kronor per månad. För övriga statsråd höjdes arvodet med 4 000 kronor till 97 000 kronor per månad.

Det gör att Maria Borelius - om hon hade suttit kvar som handelsminister - hade haft ett årsarvode på 1 164 000 kronor.

Samtidigt finns en praxis att ett statsråd som avgår får lön ett år efter avgången. Men det är inga fasta regler utan prövas från fall till fall.

– Det finns inga sådana här fall, där en minister avgår efter så kort tid, därför vill jag inte spekulera i hur mycket pengar hon kan få om hon ansöker om avgångsvederlag, säger Gunnar Grenfors.

Tiden hon arbetat, tillägger han dock, är en betydelsefull faktor.

– När förre utrikesminister Laila Freivalds avgick ansökte hon om ersättning och fick en årslön. Men då hade hon ju arbetat i flera år.

Om ett tidigare statsråd har inkomster från annat håll dras dessa från avgångsvederlaget.

– Då betalar vi bara ut mellanskillnaden, säger Gunnar Grenfors.

Läs också:

Robert Triches