De startade börskrisen

NYHETER

Raset – steg för steg

Subprimelån, kurs och skräckslagna räntemarknader.

Vi har förstått att den amerikanska bolånemarknaden satt hela Europas ekonomi i gungning.

Men hur kunde familjen Baumans villaköp i Pittsburgh få svenska börsen att rasa?

Aftonbladet förklarar krisen – steg för steg.

Foto: David och jerry Bauman fick ett lån till sitt husköp – trots att de inte hade råd att betala räntan.

1. Det är tidigt 1990-tal och den amerikanska bostadsmarknaden står inför en rekordlång uppgång. Under nästan 16 år stiger allt: det byggs mer, bostadspriserna skjuter i höjden, lånen blir allt större.

2. I takt med flödande optimism blir banker och låneinstitut allt girigare.

De lånar ut pengar till rena spekulationsköp. Och de beviljar lån till personer som egentligen inte har råd att köpa – så kallade subprimelån.

För att locka svaga köpare är räntorna låga de första åren men stiger sedan successivt.

3. Till slut blir konkurrensen så stor att bankerna ger större lån än värdet på huset eller lägenheten.

Köparna tar alltså lån, inte bara för köpet, utan för att ha råd att betala nästa års räntor och amorteringar också. Så stark är tron på de stigande priserna.

4. Parallellt med den accelererade bostadsmarknaden sänker den amerikanska centralbanken styrräntan.

Men 2004-2005 stiger den till mer normala nivåer.

5. Hösten 2006 kommer de första signalerna om att subprime-låntagarna har svårt att betala räntan

6. Rädslan växer. Det visar sig att bankerna klumpat ihop säkra och riskfyllda lån i paket – som de sedan sålt vidare till villiga köpare, bland annat olika hedgefonder i USA och Europa.

Eftersom ingen kan värdera lånepaketen ses de som livsfarliga.

7. Under sommaren får flera hedgefonder stora problem. De kan inte sälja lånepaketen och tvingas stänga för uttag.

Paniken sprids på fondmarknaden. Många vill ha tillbaka sina pengar men hedgefonderna kan inte betala.

Paniken är så påtaglig att bankerna börjar misstro varandra. I normala fall lånar bankerna pengar till varandra hela tiden, men nu måste centralbankerna i USA och EU gå in och stötta med lån för att skapa lugn.

8. Ingen vet riktigt var de livsfarliga lånepaketen har hamnat. Skräcken sprider sig till Europa.

9. Den allmänna oron gör att bankerna och låneinstituten blir mer försiktiga. De vågar inte satsa på riskfyllda projekt och kreditgivningen påverkas negativt.

10. På aktiemarknaden sprider sig rädslan för en konjunkturnedgång.

Aktieägarna börjar sälja sina tillgångar av rädsla för sämre tider. Börsen går neråt. Och ju fler som säljer desto snabbare blir raset.

Läs mer

Kristina Edblom