Prästen bröt mot sina löften

NYHETER

Struntade i evangeliet under gudstjänsten

En präst i Östergötland anses ha brutit mot sina prästlöften och anklagas för hot, nonchalans och brist på empati. Nu har domkapitlet beslutat att ge honom en prövotid på tre år.

Om han under den tiden visar sig olämplig som präst förklaras han som obehörig, skriver Östgöta Correspondentens nätupplaga.

Mannen ska bland annat ha utelämnat evangeliet och välsignelsen under gudstjänster. Han ska också ha hotat kyrkoherden och under förrättningar gjort utfall mot människor han upplever som antagonister.

Sedan tidigare är prästen skild från sin tjänst som komminister och är i dag arbetsbefriad med lön under två år.

Prästen tänker överklaga domkapitlets beslut till Svenska kyrkans överklagandenämnd. Det enda han erkänner är att han inte följt det gamla språket i gudstjänsterna.

TT