7 frågor och svar om den nya boskatten

NYHETER

1. Hur gör jag för att slippa den höjda reavinstskatten?

Sälj före nyår. Det är datumet då kontraktet skrivs som gäller.

2. Hur stort får uppskovet vara?

De gamla uppskoven får behållas men från 1 januari 2008 medges ingenting som överstiger 1,6 miljoner. All vinst över det måste du skatta för på en gång.

3. Hur kommer jag undan uppskovsräntan?

Genom att betala av skatten. Ta upp det senast i deklarationen 2 maj 2008.

4. Lönar det sig att låna för att betala de gamla uppskoven?

Inte för de flesta. Men om du kan låna pengar för högst 6,2 procent i ränta och bara tänker skjuta upp skatten i fem år lönar det sig, enligt Dagens Industris beräkningar.

5. Tidigare har den som bygger nytt befriats från fastighetsskatten i fem år. Hur blir det nu?

De gamla reglerna ligger kvar. De fem första åren efter det blir avgiften 3 000 kronor, eller högst 0,375 procent av det totala taxeringsvärdet.

6. Måste jag betala 6 000 i avgift även om jag hade lägre fastighetsskatt tidigare?

Du behöver aldrig betala mer än 0,75 procent av det totala taxeringsvärdet på huset. 6?000 kronor är ett maxbelopp.

7. Kan man komma undan skatten genom att ge bort lägenheten till sina barn?

Nej. Efter nyår ändras reglerna så att man inte får uppskov för kapitalvinst vid arv eller gåva. Den som ger bort måste också pynta den uppskjutna skatten. Undantag görs om bostaden övergår till make, sambo eller icke myndiga barn på grund av arv, dödsfall eller bodelning.