”Skynda på klimatarbetet”

NYHETER

Naturskyddsföreningen vill ha ny fordonskatt

Inför nya fordonsskatter som gör det mest lönsamt att köpa bilar som går på förnybara bränslen. Det och nio andra förslag till snabba klimatåtgärder riktar Svenska naturskyddsföreningen (SNF) till regeringen.

SNF är oroat för att regeringen ska tappa tempo i klimatarbetet i väntan på att de utredningar som tillsatts blir klara och omsatta i praktisk handling.

– Det vore olyckligt när opinionen nu är så stark. Regeringen har ett gyllene tillfälle att besluta om konkreta åtgärder, säger generalsekreterare Svante Axelsson.

Naturskyddsföreningen föreslår i tio punkter hur regeringen kan minska utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser. Sveriges nationella mål är att minska utsläppen med fyra procent till 2012 jämfört med 1990.

Lättare än väntat

– Utsläppen har redan minskat med sju procent, det har gått lättare än väntat och nu gäller det att inte tappa fart i klimatarbetet, säger Svante Axelsson.

Samtidigt stöder regeringen Tysklands krav att EU ska minska sin växthusgasutsläpp med 30 procent till 2020. Ambitionen är att nå lika långt i Sverige, men hur det ska ske har ännu inte konkretiserats.

Det är där SNF:s förslag kommer in. Hälften av förslagen syftar till att minska utsläppen från trafiken, som ökat med 10 procent sedan 1990.

– Vi måste dramatiskt fokusera på trafikens utsläpp, säger Svante Axelsson.

Handel med drivmedel

I dag är det billigare att köra etanolbilar på bensin än på etanol. För att ändra på det föreslår SNF en svensk handel med rätten att använda fossila bränslen som bensin och diesel. Bensinbolagen skulle bara få sälja så mycket bensin eller diesel som klimatmålet för trafiksektorn tillåter.

En annan modell är att regeringen lagstiftar om att en viss andel av bränsleförsäljningen måste bestå av förnybara bränslen. De bensinbolag som inte lyckas sälja sin kvot kan då köpa drivmedelscertifikat från bolag som sålt mer förnybart än de måste.

SNF vill införa avståndsbaserade reseavdrag, för att gynna den som väljer det billigaste färdmedlet. Regeringen uppmanas också att införa samma förmånsregler för månadskort i kollektivtrafiken som för tjänstebilar.

Andra förslag är höjd dieselskatt och kilometerskatt för tunga fordon.

– Det är livsfarligt om klimatinsatserna hamnar på individnivå, vi vill se en folkligt förankrad klimatpolitik, säger Svante Axelsson.

PO Lindström/TT