Klimatet kostar över 300 milj

NYHETER

Göteborg måste rustas för att klara fler oväder

Klimatförändringarna påverkar både miljön och kommunens budget. De tre kommande åren kan Göteborgs stad tvingas lägga 300 miljoner på att förebygga effekterna.

Foto: Thomas Johansson
Under översvämningarna tog Mölndalsån en ny väg genom Mölndals fabriker. Många drabbades svårt av vattenmassorna.

Förorenat vatten, översvämmade åar och sönderblåsta elledningar är några av de problem som ökat i Göteborgsområdet, troligen på grund av klimatförändringarna.

– Göteborg är ett riskområde med mycket vatten runt om. Delar av city ligger lågt. Byggnader och funktioner som avlopp och dricksvatten är sårbara här, säger Kia Andreasson, (mp), kommunalråd med ansvar för miljöfrågor.

De kommande tre åren planeras förebyggande åtgärder för runt 300 miljoner.

– Dessutom ska alla förvaltningar och nämnder genomföra åtgärder inom sina områden, vilket också kommer att kosta, säger Kia Andreasson.

Minska risken för skred

Den statliga sårbarhetskommittén tar upp behovet av att säkra skredriskområden uppströms Göta älv vilket kommer att kosta 100-tals miljoner.

– Men vi kan inte bara bygga vallar och rusta oss. Nu gäller det att vi alla skärper oss och ändrar livsstil, säger Kia Andreasson.

För att få ner utsläppen av koldioxid, som är det största klimathotet, krävs enligt trafikkontorets miljöchef Anders Roth tuffa politiska beslut.

– Tre områden är speciellt viktiga; uppvärmningen, industrierna och transporterna. Gällande transporterna måste vi få fler att cykla eller åka kollektivt och byta till snålare fordon och mera biobränsle.

Trängselavgifter, ändrade skatteregler och en kraftigt utbyggd kollektivtrafik är lösningar som diskuteras.

– Då måste det löna sig att göra rätt. Därför måste nog den som förorenar tvingas betala mer, säger han.

Så mycket kostar det:

Läs mer om klimathotet

Karolina Vikingsson (.se)